Aktiviteter

KONKURRANSE: Fleip eller fakta

Poeng: Det kan være viktig å finne ut om noe er sant eller usant

Les opp påstandene under høyt, en av gangen. Hvert bibelgruppemedlem skal så gjette om påstanden er sann eller usann. Den med flest riktige vinner.

1. I Frankrike er det ulovlig å kalle en gris for ”Napoleon” (Fakta)

2. Det er ulovlig å dø i det britiske parlamentet (Fakta)

3. Tilskuerrekorden på Bislett Stadion i Oslo er 78.435 tilskuere (Fleip)

4. Verdens høyeste mann er i følge Guiness rekordbok 2,36 meter høy (Fakta)

5. Verdensrekorden i høyde er 2,45 meter (Fakta)

6. En mann i India ble firkantet i øynene etter å ha sett 25 filmer i strekk (Fleip)

7. I Malaysia kan en taxi-sjåfør bli bøtelagt dersom han ikke har på seg sokker (Fakta)

8. Verdens minste hund veier 25 gram (Fleip)

 

Til samtale: Vi blir ofte presentert for påstander i media, i filmer eller i samtaler med andre mennesker. Ofte tar vi påstandene for god fisk, mens andre ganger er vi mer skeptiske. Hvis det som sies er viktig for oss, vil vi gjerne finne ut om det som sies er sant eller ikke, om det er troverdig.

Alternativ å samtale om:
Om du fikk beskjed om du hadde vunnet en stor lottogevinst, hva ville du gjort for å finne ut av det? (La tilhørerne foreslå: «Kjøper ikke lodd», men tenk om noen hadde kjøpt i ditt navn? Se på nettet om lotteriet var virkelig. Be om dokument som bekreftet dette. Høre med politi om dokumentet er ekte. Til slutt gått til lotteriselskapet og bedt om å få pengene utbetalt.)

Noe å lære av dette: 1) Når en ting er verdifull, blir det viktig å undersøke. 2) Det er ikke alltid så lett å tro nye ting, selv om vi gjerne ville tro det var sant. 3) Det er ikke nok å tro at det er sant, vi trenger også å undersøke. 4) Å undersøke krever arbeid av oss, og det er ikke alltid lett å finne sikre svar.

Bibelens forteller om den størst tenkelige skatten: Evig liv. Men det er ikke så lett og tro på. Et viktig spørsmål er derfor om Bibelen er troverdig (les mer om Bibelens troverdighet i bakgrunn om Bibelen). Om Bibelen er sann eller ikke har betydning for alle mennesker og det er derfor vel verdt å finne ut om den er troverdig!

Print Friendly, PDF & Email