For smågruppa

MÅL: Konfirmanten skal få en forståelse av hvordan Bibelen er satt sammen og av Bibelens betydning og autoritet, samtidig som en får hjelp til å kunne gi et forsvar i møte med de ”fakta” som legges frem i da Vinci-koden.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG: Bibelgruppeopplegget benytter seg av flere filmklipp fra filmen ”Da Vinci-koden”. Les gjerne aktuelle artikler om filmen og om romanen som filmen bygger på (se linker nederst).

 

INTRO

Aktivitet: To sanne og en usann
Poeng: Selv om noe kan høres overbevisende ut, er det ikke nødvendigvis sant

Ta en runde i gruppa der hvert av medlemmene sier tre ting om seg selv. To av utsagnene skal være sanne, et skal være usant. De andre skal så gjette hva som var sant og hva som var usant. Jo mer spesiell tingen du finner på er, og jo mer overbevisende du virker, jo bedre. Det er om å gjøre at alt skal kunne høres sant ut.

Til samtale: Selv om noe blir lagt frem på en måte som høres overbevisende ut, er det ikke sikkert at det er sant likevel. Selv om noe høres ut som om det henger sammen og gir mening, er det likevel ikke sikkert at det stemmer med virkeligheten. I dag skal vi se klipp fra filmen Da Vinci-koden. Denne filmen sier mye om Bibelen og dens troverdighet, og disse påstandene legges frem som fakta, uten at de dermed nødvendigvis stemmer med virkeligheten.

 

 

HOVEDDEL

Film og Bibel

da vinciFilm: Da Vinci-koden
Poeng: Kristen tro og sannhet henger sammen

Start: 0:03:08 (Robert Langdon er på vei opp på podiet)
Stopp: 0:05:06 (Etter at Langdon sier: ”I kveld er det dette vi søker”)
Lengde: 1 minutt og 58 sekunder

Om filmen: Da Vinci-koden er basert på Dan Browns roman fra 2003 med samme navn. Symbolforskeren Robert Langdon blir urettmessig anklaget for å ha drept den franske kuratoren Jaqcues Sauniere og fire andre personer. Sammen med kryptologen Sophie Neveu legger Langdon ut på en flukt fra politiet. Underveis er de på søken etter sannheten bak et eldgammelt brorskap som vokter en hemmelighet som blir sagt å være bevart siden Jesu tid.

Om filmklippet: Klippet viser innledningen til et foredrag som symbolforskeren Robert Langdon holder om temaet ”Symboltolkning”. Langdon er en vel ansett forsker og ekspert på religiøse symboler.

Til samtale: Langdon stiller spørsmålet: ”Hvordan skjelner vi mellom sannhet og tro?” Hvordan mener dere at vi – i vår hverdag – finner fram til hva som er sant? Hvordan kan vi avsløre bedragere?

I Bibelen er sannhet og troverdighet viktig. Les følgende bibeltekster:

Bibelvers: Lukas 1,1-4: Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i.

Bibelvers: 1 Korinter 15, 3-8: For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder som skriftene har sagt, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen som skriftene har sagt, og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn fem hundre troende søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster.

Til samtale: For dem som skrev dette, var tydeligvis sannhet og troverdighet viktig. Hvorfor tror dere at dette var så viktig for forfatterne av Det nye testamentet?

Tips:
• Hva kostet denne troen de første disiplene? (forfølgelse og martyrium)
• Hva trodde disiplene om Gud? (Gud hater falskt vitnesbyrd)
• Hva trodde disiplene om livet etter døden? (at Gud vil dømme verden, og bl.a. løgnere)

For Bibelens forfattere var altså sannhet og troverdighet viktig. Spørsmålet blir da: Hvordan kan vi vite om Bibelen er troverdig? Er den satt sammen på en troverdig måte? Uten å ha sett det neste filmklippet; hva vet medlemmene i bibelgruppa om prosessen som gjorde at Bibelen ble satt sammen? Hvordan ble bøkene i Bibelen plukket ut?

 

Film og Bibel

da vinciFilm: Da Vinci-koden
Poeng: Hvordan Bibelen ble satt sammen

Start: 1:05:06 (Robert og Sophie ankommer porten til et stort slott)
Stopp: 1:24:00
Lengde: 18 minutter og 54 sekunder

Om filmklippet: Sophie og Robert er nå ettersøkt over hele Frankrike for å ha begått mord. Robert har en gammel venn, engelskmannen sir Leigh Teabing, som er bosatt i Frankrike. Teabing er symbolforsker og ekspert på gamle skrifter. Sophie og Robert velger å la han få del i det de har funnet for å få ham til å hjelpe dem videre. I klippet gir Teabing Sophie og Robert en innføring i gralens historie, og vi blir presentert for en rekke såkalte historiske sannheter.

Til samtale: Teabing sier i begynnelsen av klippet: ”For å forstå den hellige gral må du først forstå den hellige Bibelen”.

Teabing gjør et stort nummer av kirkemøtet i Nikea i år 325. Han hevder at keiser Konstantin kontrollerte den prosessen som førte til at Bibelen ble slik vi kjenner den i dag. Teabing hevder at kirkemøtet i Nikea forandret kildene om Jesus for at Jesus skulle fremstå som guddommelig i Bibelen. I følge Teabing, ble de evangeliene som beskriver Jesus som menneskelig, holdt utenfor, mens de som beskriver Jesus som guddommelig, ble innlemmet i Bibelen.

Faktum er at kirkemøtet i Nikea var mer å regne som et punktum i en lengre prosess. Kirkens ”kanon” av hellige bøker var mye eldre enn dette. De går tilbake til 100-tallet e.Kr. Bibelens evangelier er de beste eksisterende kildene til kunnskap om Jesu liv. I disse evangeliene fremtrer faktisk Jesus som mer menneskelig enn han gjør i de evangeliene som Dan Brown henviser til, og som aldri ble med i kirkens ”kanon” (som for eksempel Thomasevangeliet og Filipevangeliet): I evangeliene i Bibelen leser vi at Jesus gråt, var sliten og sulten, viste glede osv.

Det er også flere andre grunner til å hevde at de evangeliene vi finner i Bibelen, er troverdige:

• Evangeliene ble skrevet mens øyenvitner enda levde.
• Evangeliene ble til i en fiendtlig kontekst, hvor mange hadde interesse av å motsi det som ble sagt.
• Evangeliene ble skrevet av apostler (Matteus og Johannes) eller mennesker nær apostlene (Lukas og Markus)
• Forfatterne er ikke redde for å stille seg selv i et dårlig lys.
• Apostlene var villige til å dø for det de trodde på.

Til læreren: Filmen tar også opp fortellingen om ”den hellige gral”. Tradisjonelt har dette blitt forstått som det beger Jesus brukte under den første nattverd. Men Teabing forteller oss at gralen er et gammelt symbol på kvinnelighet og fruktbarhet. Han hevder at dette symbolet er malt inn i Leonardo Da Vincis Nattverden. Forfatteren av boka bak filmen, Dan Brown, hevder at Jesu egentlige religion var dyrkelsen av det kvinnelige, av fruktbarheten og seksualiteten. Jesus dyrket dette i Maria Magdalena, som var Jesu hustru og som etter korsfestelsen flyktet til Frankrike der hun fødte Sarah, Jesu første etterkommer. Dette er ifølge Dan Brown en historie som kirken siden har ønsket å holde hemmelig. Kirken framstilte senere Maria Magdalena som prostituert som et ledd i å skjule den ”opprinnelige sannheten”, altså at Jesus og Maria Magdalena var gift og fikk barn.

Oskar Skarsaune har skrevet en bok som grundig tar for seg gralsfortellingen, både ved å se på boken ”Da Vinci-koden” og boken som Da Vinci-koden bygger på; ”Hellig blod, hellig gral” av Leigh og Baigent. Boken til Skarsaune heter ”Den ukjente Jesus” (Avenir forlag) og anbefales for videre lesing! (Mange av de sentrale poengene i Skarsaunes bok finner du også på www.davincikoden.info.)

Til samtale: Hva skal vi tro? Skal vi tro at kirken har bevart sannheten om Jesus, eller skal vi tro at kirken har dekket over sannheten om Jesus? Hva du svarer her, har kanskje mye med hva du ellers tror: om du har tillit til kirken, om du tror på Bibelen, eller om du er skeptisk til disse. Prøv å ikke la dine fordommer og ønsker avgjøre, men forsøk å gi argumenter for å stole på den ene fremfor den andre. Finn argumenter begge veier:

Hvilke grunner er det for å stole på Bibelens Jesus?
Hvilke grunner er det til å tro på Da Vinci-kodens Jesus?

Hvilke argumenter veier tyngst for deg?

For mange vil det være en overraskelse å høre at Det nye testamentets bøker er historisk pålitelige dokumenter. Vi har i dag mer enn 5.300 kjente greske manuskripter av det Nye Testamentet. Til sammenligning finnes det 10 nedskrevne manuskripter om Julius Cæsar, 7 kjente manuskripter om Platon og 643 om Homer (Iliadene). Sammenlignet med andre kjente skrifter fra antikken, står Det nye testamentet i en særstillling. Der finnes også et vell av arkeologiske funn og historiske opplysninger som kan bekrefte NTs generelle troverdighet.

Men kristne er opptatt av at Bibelen er mer enn et historisk dokument. Kristne tror at den er en åpenbaring, som avdekker hvem Gud er. Sannhetene om Gud kan aldri testes med historiske metoder. Men Bibelens budskap kan testes som helhet (som ”livssyn”), ved å se på om det taler sant om virkeligheten og om det taler sant om oss som mennesker.

Les følgende bibeltekster:

Bibelvers: Matt 5,17-18: Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.

Bibelvers: 2 Timoteus 3, 16-17: Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.

Bibelen er skrevet av mennesker som ble inspirert av Gud. Slik så Jesus på Bibelen (GT) og slik så Paulus på sin rolle som apostel.

Samtal om hva versene ovenfor bør bety for kristnes forhold til Bibelen.

 

Film og Bibel

da vinciFilm: Da Vinci-koden
Poeng: Sannheten skal sette dere fri

Start: 2:03:15 (Silas ser politiet komme kjørende)
Stopp: 2:05:20
Lengde på klippet: 2 minutter og 5 sekunder

Om filmklippet: Sophie, Robert og sir Leigh Teabing har nå flyktet til London i jakten på den hellige gral. Det viser seg at Teabing er villig til å drepe for å få frem ”sannheten” om Jesu udødelighet.

Til samtale: Leigh Teabing sier: ”Kirken har undertrykt og pint menneskeheten i 2000 år, knust lidenskap og ideer, i den levende Guds navn. Et bevis på Jesu dødelighet kan gjøre slutt på all lidelsen, og tvinge denne løgnens kirke i kne.”

Hvordan stemmer denne beskrivelsen overens med den kirken eller menigheten du kjenner? Er det slik at kirken piner, undertrykker og knuser lidenskap og ideer?
Hva er det som gjør at mennesker kan ha et dårlig forhold til kirken?
Hva er vårt ansvar i møte med de som er utenfor kirken eller menigheten?

I Joh 8, 36 sier Jesus: Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jesus sier egentlig her at alle som IKKE tror på ham, er i et slags fangenskap, de er ufrie. Hva slags fangenskap er det Jesus kan mene her? (Tips: Fangenskap – under folkemeningen, – under døden, – under synden, – under Guds dom. Sml. Alle som gjør synd, er slaver under synden, Joh 8,34.) Hvordan kan det å tro på Jesus beskrives som frihet og ikke som fangenskap? (Tips: frihet – fra dødsfrykt, – fra menneskefrykt, – fra syndens straff.)

 

Film og Bibel

da vinciFilm: Da Vinci-koden
Poeng: Det spiller en rolle hva vi tror om Gud, men det som er enda viktigere, er sannheten om Gud

Start: 2:31:08 (Robert står ved en mur og tenker)
Stopp: Ut filmen
Lengde: 6 minutter og 26 sekunder

Om filmklippet: Sophie og Robert har kommet seg til Skottland, hvor Sophie blir gjenforent med moren sin og hennes familie. Det viser seg at Sophie er den siste levende etterkommer av Jesus og det er opp til henne om hun vil avsløre hemmeligheten om Jesus eller ikke.

Robert Langdon sier: ”Det eneste som betyr noe er hva du tror. (…) Jesus var et stort menneske, en inspirasjon for menneskene. Det er det hele. Det handler om hva du tror. (…) Må det være menneskelig eller guddommelig? Kanskje menneskelig er guddommelig. Her er spørsmålet: Ville en levende etterkommer av Jesus ødelegge troen? Eller ville hun fornye den? Jeg gjentar at det som betyr noe, er hva du tror.”

Til samtale: Som i det første filmklippet, mener Robert Langdon at sannheten er noe subjektivt, noe som hver enkelt bestemmer og velger å tro. Hva ville skjedd hvis vi skulle begynne å tenke slik om bankkontoene våre? Om flysikkerheten? Er det viktigste hva som er sant, eller hva vi velger å tro er sant?

Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. (Joh 14,6). Er det viktigste ved dette hva du tror om det, eller om det er sant? Hvorfor? (Det viktigste for oss er ikke hva vi tror om Jesus, men hva som er sannheten om ham. Dersom han er et bedrag, er det et av historiens verste. Dersom det Jesus sier om seg selv er sant, da er det viktig å tro på ham.)

 

 

AVSLUTNING

Påstandene vi finner i DaVinci-koden understreker hvor viktig det er å sette fokus på spørsmålet om Bibelens troverdighet. Og når vi gjør det, finner vi at Bibelen virkelig er en troverdig bok som er satt sammen på en pålitelig måte.

I denne unike boka finner vi historien om Gud og mennesket; om hvordan mennesket fra begynnelsen av ble skapt til å leve sammen med Gud, men at vi vendte oss fra ham og ville gå våre egne veier. For å gjøre forholdet mellom Gud og mennesket godt igjen, sendte Gud sønnen sin, Jesus, til verden. Ved at han tok på seg all vår synd, kan vi igjen leve sammen med Gud, i troen på Jesus. Jesus sa selv at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv (Joh 3,16).

Men hvordan vi forholder oss til det som står i Bibelen? Jesus gir oss her en personlig utfordring og invitasjon:

Bibelvers: Joh 11, 26: Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.

Materiell:
– Filmen Da Vinci-koden
– Bibel
– Aktuelle ressurser:

o ”Fakta om fleip som ble fakta”, av Bjørn Are Davidsen. Her finner du også et video-opptak av Bjørn Are Davidsens seminar om Da Vinci-koden i Misjonshuset i Kristiansand 20. mai 2006.

o ”Da Vinci-koden og Dan Brown”, av Tony Watkins.

o ”Da Vinci-debatt og kunstnerisk frihet”, av Bjørn Are Davidsen.

o ”Da Vinci-koden”, av Robert Fielden.

o Samleside om Da Vinci-koden

Print Friendly, PDF & Email