Til samtale

• Hva handler Bibelen om?

• Hvorfor bør vi lese i Bibelen?

• Hvorfor er Bibelen så viktig?

• Johannes 3,16 kalles for den lille Bibel, hvorfor gjør den det?

• Skriv ned 8-10 bibelvers på et ark som du deler ut til hver av konfirmantene. Be så konfirmantene velge det bibelverset de likte best. Følg opp med å spørre en eller flere hvorfor de valgte akkurat det bibelverset. Eksempler på bibelvers:

 

1. Salme 37,5: Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn.

2.Salme 91,11: For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier.

3. Matteus 11,28: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.

4. Filipperne 4,4: Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere!

5. Josva 1,9: Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg i all din ferd.

6. Matteus 19,26: Jesus så på dem og sa: For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.

7. Johannes 14,6: Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

8. Matteus 18,20: For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.

9. 1 Tessaloniker 5,10: Han døde for oss for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham.

Print Friendly, PDF & Email