Hovedopplegg

MÅL: Konfirmantene skal få hjelp til å reflektere rundt temaet ’det onde’, hvor det onde kommer fra og hvordan Bibelen sier vi skal forholde oss til det. Konfirmantene skal også lære om hvordan Jesus er med oss gjennom det onde og at Gud en dag skal gjøre slutt på all ondskap.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG: Gjør konfirmantene oppmerksomme på at dette er et vanskelig tema. Opplegget kommer ikke med forenklede konklusjoner på hvorfor vonde ting skjer med enkeltmennesker (”lidelsens problem”), men skal gi en bevissthet om at Jesus er med i det vonde.

 

INTRO

AKTIVITET:

Poeng: Vi reagerer på urettferdighet

Lek en lek der du tydelig favoriserer det ene laget.

Eksempel: Del klassen i to lag. Forbered en quiz der du stiller annet hvert spørsmål til hvert av lagene. Du kan for eksempel stille veldig enkle spørsmål til det ene laget og vanskeligere spørsmål til det andre laget. Eller du kan stille like vanskelige spørsmål til begge lag, men hinte til det ene laget slik at de klarer å svare på spørsmålene. Vær også raus med ekstrapoeng – selvfølgelig bare til det laget du favoriserer. Hold på til du får sterke reaksjoner fra det laget du ikke favoriserer!

Til samtale: Hvorfor reagerte dere? Det er helt naturlig å reagere på urettferdighet! Men hva er det som gjør at vi kaller noe for urettferdig? Hvilke eksempler kommer dere på fra egen hverdag på ting som dere syns var eller er urettferdig, og hvorfor synes dere det? Hva så med urettferdighet som skjer i verden i dag, – hvilke vil dere trekke fram?

Det at vonde ting møter oss, oppleves urettferdig, men urettferdighet og ondskap er ikke det samme. I dag skal vi se litt mer nettopp på dette vonde temaet ’det onde’

 

HOVEDDEL

FILMKLIPP: Sunshine


Sunhine_dvd
Hvor kommer det onde fra?

Poeng: Ondskap er fravær av det gode

Start: 0:02:18 (Searle sitter i observasjonsrommet)
Stopp: 0:04:53 (før vi er ute i rommet)
Lengde på klippet: 2 min 35 sek

Om klippet: Teamet om bord på romfergen Ikaros 2 er på vei mot solen. Klippet viser først astronauten Searle som sitter og ser på solen gjennom et sotet vindu. Senere ser vi at hele teamet er samlet for å spise og Searle forteller om sin fascinasjon av lyset.

Til samtale: ”Poenget med mørket er at du flyter i det. Du og mørket er totalt forskjellig. Mørket mangler noe. Det er et vakuum. Men totalt lys, det omslutter deg. Det blir deg.” (Searle i Sunshine)

Bibelen bruker lys og mørke som et bilde på godt og ondt. Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham. Mørket mangler noe, det er et vakuum.
En måte å forklare det på, er at det onde er fravær av det gode. På samme måte som blindhet er mangelen av syn og – som Searle sier i filmklippet – mørke er fravær av lys.

I skapelsesberetningen hører vi om hvordan det onde kom inn i verden. Mennesket ble fristet av Djevelen og gjorde opprør mot Gud. Djevelen sa at det ville være klokt å spise av kunnskapens tre, for da ville de bli som Gud. Ved å lytte til dette rådet istedenfor å følge rådet fra Gud, kom det onde inn i verden. Siden da har menneskene ikke kunnet være perfekte, men velger å gjøre også onde ting. Paulus beskriver en del av dette i Rom 7,19: ”Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.” Fordi vi ikke er perfekte, og fordi vi ikke klarer å leve uten å gjøre onde ting, mot oss selv og mot andre, har vi behov for tilgivelse.

1 Joh 1, 5-7: Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.

 

FILMKLIPP: Harry Potter og Føniksordenen

fønikHvordan skal vi forholde oss til det onde?

Poeng: Overvinn det onde med det gode

Start: 1:09:53 (Harry og vennene går nedover en trapp)
Stopp: 1:13:22 (Sirius Black lukker døren til rommet)
Lengde på klippet: 3 min 29 sek

Om klippet: I klippet ser vi at Harry kommer inn i et rom hvor han blir møtt av tjenerskikkelsen ”Krynkel”, som blir skysset ut når Sirius Black kommer inn i det samme rommet. Harry tilstår ovenfor Sirius Black at han har kjent på sine onde sider og at han er redd for at han er på vei til å bli ond. Sirius forteller Harry at alle mennesker har lys og mørke inne i seg.

Til samtale: I klippet sier Sirius Black: “Dessuten er ikke verden delt inn i gode mennesker og dødsetere. Vi har alle både lys og mørke inne i oss. Det som betyr noe, er hva vi velger å gjøre. Det viser hvem vi virkelig er.”

Hva mener Sirius med dette? Kan dere komme med eksempler på at vi både har lys og mørke inne i oss?
Ingen mennesker er perfekte, det er derfor vi trenger tilgivelse. Samtidig har vi alle ansvar for de valgene vi tar. Vi kan velge å søke det gode.

Bibelvers: Romerne 12
Rom 12, 9-10 og 17-21: ”La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. (…)

Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren.
Men:
Er din fiende sulten, så gi ham mat,
er han tørst, så gi ham drikke.
Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode.
La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode!”

Hvordan skal vi kunne leve etter dette, konkret i vår hverdag? Bibelen sier at vi ikke skal gjengjelde ondt med ondt, men tenke på hva som er godt for alle mennesker.

Lidelsens problem – hvorfor meg?

 

BIBELVERS/-FORTELLING: Klagesangene

Poeng: I Bibelen kan vi lese om mennesker som har opplevd vanskelige ting og fortvilelse

Til samtale: Det er en hel bok med fortvilelse i Bibelen: Klagesangene.
I Klagesangene kan vi lese om en mann som begynner å anklage Gud når han selv har det tøft:

”Han gav meg småstein å tygge på og trykket meg ned i støvet. Du støtte meg bort, tok freden fra meg, jeg glemte hva lykke er. Jeg sa: ’Det er slutt på min ære og på det håp jeg hadde til Herren.» (Klag 3, 16-18)

Men Gud er ikke en Gud som støter bort. Gud er god og bare god, det finnes ikke mørke i ham. Han er nær oss, også når vi har det vondt og vanskelig. Når mannen i Klagesangene til sist vender seg til Gud igjen, oppdager han at Gud er nær:

”Herre, da ropte jeg ditt navn dypt nede fra graven. Du hørte på meg da jeg bad: ’Du må ikke lukke ørene for min bønn om befrielse.’ Du var nær da jeg kalte på deg; du sa: ’Vær ikke redd!” (Klag 3, 55-57)

Selv om vi kan gi en forklaring på hvorfor det er ondskap i verden, kan vi ikke forklare hvorfor det onde rammer så vilkårlig som det gjør. Det vi kan vite er at Gud hører oss og at han bryr seg om oss.

Til lærer: Fortell gjerne en historie der Gud var med gjennom det vanskelige.
Legg merke til at flere av Klagesangene ender med bønn til Gud. Selv om vi opplever vanskelige ting, betyr ikke det at Gud er borte fra oss. (Klag 3,1-20 fører til håpet i Klag 3,21-39). Det går også an å ta tak i historien om Job, hans lidelser og hans håp til Gud (Jobs bok i GT).

Jesus har gjort noe med problemet

 

HISTORIE: Fotsporene

Poeng: Jesus er med oss gjennom det onde. Hvordan Gud møter oss i lidelsen.

Les historien om fotsporene. Skriv den gjerne ut på forhånd og del den ut til konfirmantene slik at de kan lese den sammen med deg – og få den med seg når de går.

Historie: «En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at han spaserte langs stranden sammen med Herren. Over himmelen kom bilder fra livet hans til syne. For hvert bilde han så, oppdaget han at det var to par fotspor i sanden; det ene var hans egne, og det andre var Herrens. Da det siste bilde fór forbi over himmelen, så han tilbake på fotsporene i sanden. Han la merke til at mange ganger i livets løp var det bare ett par fotspor.

Da oppdaget han også at det var de gangene da livet hans hadde vært vanskeligst og mest smertefullt.

Dette forsto han ikke, så han spurte Herren: ”Herre, du sa en gang at da jeg bestemte meg for å følge deg, så ville du alltid gå med meg og aldri forlate meg. Men nå ser jeg at da min nød var størst og livet vanskeligst å leve, da er det bare ett par fotspor. Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg mest.”

Da svarte Herren: ”Mitt kjære og dyrebare barn! Jeg elsker deg og vil aldri forlate deg. De gangene i livet ditt da prøvelsene og lidelsene dine var størst – og du bare kan se ett spor i sanden, det var de gangene da jeg bar deg i armene mine.”

Til samtale: Jesus har tatt et oppgjør med det onde og gjenopprettet forholdet mellom Gud og menneskene. På den måten kan vi ha et personlig forhold til Gud. Gud sendte Jesus til menneskene og han har lovet at han vil være med oss alle dager, både i gode og onde. Jesus er en følgesvenn som gjennom sin Ånd kan gi råd, kraft og visdom.

Dette er noe av det fine med å være kristen, at man har noen å takke når livet er bra og noen å søke trøst og styrke hos når livet er vanskelig.

 

AVSLUTNING

AKTIVITET: Brenne lapper

Poeng: En dag skal Gud gjøre slutt på all lidelse

Be konfirmantene om å skrive ned vonde og vanskelige ting på en lapp. Det kan være personlige ting de sliter med, eller det kan være ting de opplever som urettferdig i verden. Forklar at ingen skal lese disse lappene og at dere skal brenne dem etterpå. Du samler så inn lappene og legger dem i en (brannsikker) bøtte eller gryte. Ta konfirmantene med ut og sett fyr på lappene i bøtten/gryten.

Til samtale: Som kristen har en et håp om at der framme skal vi få leve i en verden uten ondskap. Gud skal skape en ny himmel og en ny jord, og veien dit går gjennom å tro på Jesus. De brente lappene kan være et symbol på at Gud en dag skal gjøre slutt på all sorg og lidelse. Han tar det bort på samme måte som vi fjerner alle spor ved å brenne lappene.

Bibelvers: Joh Åp 21, 4: ”Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.”

 

PUNKT TIL OPPSUMMERING

•Lek: Vi reagerer på urettferdighet.
•Filmklipp: Det onde er fravær av det gode, på samme måte som mørke ikke er noe i seg selv, det er fravær av lys. Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham.
•Filmklipp: Bibelen forteller oss at vi skal overvinne det onde med det gode. Sirius Black sier at ”alle har lys og mørke inne i oss. Det som betyr noe er hva vi velger å gjøre. Det viser oss hvem vi er.”
•Bibelfortelling: Vi leser om en mann i Klagesangene som anklager Gud når han har det tøft. Men så opplever han at Gud ikke er langt borte, men nær.
•Historie: Historien om fotsporene i sanden forteller oss at Jesus er med oss gjennom det vonde og gir oss kraft og styrke.
•Aktivitet: De brente lappene symboliserer at Gud en dag skal gjøre slutt på all lidelse. Han tar det bort på samme måte som vi fjerner alle spor ved å brenne lappene.

Materiell:
•Filmen ”Sunshine”
•Filmen ”Harry Potter og Føniksordenen”
•Små lapper til å skrive på
•Penner til å skrive med
•En (ildfast) bolle til å brenne lappene i
•Historien om fotsporene til utdeling (klikk her)

Print Friendly, PDF & Email