Det ondes problem

Gjennom seks glimrende, korte videoer undersøker pastor og apologet Rune Tobiassen temaer knyttet til «det ondes problem». Videoene kan brukes sammen eller hver for seg.

SKAM

På SnakkOmTro.no finner du en samling av ressurser om den populære NRK-serien ‹Skam›. Er du ungdomsleder bør du absolutt sjekke ut disse.

Stod Jesus opp fra døden?

Hele den kristne tro er bygd på påstanden om at Gud reiste Jesus opp fra graven. Er dette bare fantasi, eller har man gode grunner for å mene at det er sant?

Skeptikerens guide til julen

VIDEO: Kan vi stole på opplysningene Bibelen gir om julens fortelling? Høgskolelektor Bjørn Hinderaker ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen svarer på va...

Grace VanderWaal – I’m not Clay

Sitat: Try to change my shape But baby I’m not clay Sorry not today Cause baby I’m not.. Bakgrunn: Grace VanderWaal vekket oppsikt alt i den før...

Store Vennlige Kjempe (SVK)

SAMTALEGUIDE: Et uvanlig vennskap mellom en gammel og en ung sjel, en liten, ensom jente og en gedigen, ensom kjempe. En redd og en uredd, begge ønske...

Kongens Nei

SAMTALEGUIDE: Hvordan kan man stå opp mot verdens grusomheter hvis man har gitt opp ideen om at noen moralske vurderinger er bedre enn andre? Kan vi i...