For smågruppa

MÅL: Dette opplegget handler om grunnen til at Gud kan møte oss med tilgivelse, nemlig Jesu sonoffer. Vi skal se litt av filmen ”Om forlatelse”, som har originaltittelen ”Atonement” (forsoning). Her skal vi fokusere på hva det har å bety for oss mennesker at Jesus ofret seg for oss og tok den straffen vi skulle hatt. Ut fra filmen vil vi også samtale rundt hvordan forsoning mellom mennesker kan være vanskelig og krevende.

 

OM OPPLEGGET: Her tar vi utgangspunkt i filmen ”Om forlatelse” (Atonement). Opplegget trenger ikke brukes i sin helhet. Det følger også med to studieark hvor en får hjelp til å se på soning i GT og NT.

 

INTRO

ARGUMENTASJON: På et synkende skip

Poeng: Vi mennesker velger ofte det som tjener oss selv best.

Oppgave: Dere er på et synkende skip. Dessverre har dere bare en eneste livbåt, og den rommer ikke mer enn en person. Nå skal to eller tre personer holde et halvt minutts innlegg om hvorfor nettopp hun eller han, og ikke de andre, bør få plassen i livbåten og bli reddet. Resten av gruppen skal stemme over hvem de synes bør få plassen ut fra hvor overbevisende argumentene var.

Til samtale: Selv om argumentene var ulike, så hadde alle som argumenterte det samme målet: Å redde seg selv. Selv om de i denne oppgaven var presset til det, er det ofte slik vi mennesker er i virkeligheten også. Ofte tenker vi mer på oss selv enn på andre. Noen vil si at vi mennesker er bare gode på bunnen. Men med tanke på hvor ofte vi velger løsninger som bare skal tjene oss selv, er det vanskelig å forstå hvordan det kan hevdes at vi mennesker ikke også har potensial for å velge galt. Ofte handler vi også med vilje mot det vi vet er riktig. Men nettopp fordi vi mennesker ikke klarer å leve rett, og ofte lar egne hensyn gå foran andres, trenger vi tilgivelse.

 

HOVEDDEL: Film og Bibel

FILM: Om forlatelse (Atonement)

antonPoeng: Konsekvenser

Om filmen og det som skjer før første klippet:
Trettenåringen Briony Tallis (Saoirse Ronan) bor på familiens landsted sammen med moren og søsteren Cecilia (Keira Knightley). Flere venner og familiemedlemmer er på besøk, og på landstedet lever de alle godt skjermet fra skyggene av andre verdenskrig.

Vi følger familien gjennom en kveld full av dramatikk. Først har Briony ved en misforståelse lest et brev som Robbie (James McAvoy), hushjelpens sønn, har bedt henne levere til Cecilia. Brevet inneholder et grovt seksuelt språk, og Briony blir selvfølgelig skremt og forbauset over det hun leser. Robbie oppdager at han ved en feiltakelse har gitt Briony dette voldsomme brevet, og gir deretter Briony det egentlige kjærlighetsbrevet for at hun skal gi det til Cecilia. Briony leverer dette brevet til Cecilia, og beholder selv brevet med det grovt seksuelle språket.

Senere på kvelden oppdager Briony Cecilia og Robbie i en intim situasjon i biblioteket. Briony har allerede en livlig fantasi, og med disse to uheldige oppdagelsene på en og samme ettermiddag, konkluderer hun med at Robbie er gal og sexavhengig.

Men kvelden er ennå ung, og mye mer skal skje. Under den store familiemiddagen blir det klart at to små tvillinggutter har forsvunnet i løpet av kvelden. Alle legger ut på leteaksjon.

Tenk etter når dere ser klippet: Hva ser Briony, egentlig? Stemmer hennes konklusjon angående omstendighetene overens med virkeligheten?

Start: 01:21:40 (begynnelsen på scene 15)
Stopp: 1:22:55
Lengde: 7 min og 46 sek.

Om klippet: Klippet starter med at deltakerne fra selskapet legger ut på leteaksjon. Det første vi hører er noen som roper: ”Pierre”, ”Jackson”, ”gutter”. Klippet avsluttes med at Robbie blir kjørt bort av politiet. Stopp klippet før Robbies mor springer foran politibilen og roper ”løgnere”. I klippet ser vi at Briony under letingen oppdager venninnen Lola og en mann. Hun antar at venninnen har blitt voldtatt, og at forbryteren er Robbie.

(Vær oppmerksom på at klippet inkluderer en scene hvor Briony ser det obskøne brevet, og vi får et glimt av et vulgært ord. De fleste som ikke har sett filmen, vil imidlertid ikke være i stand til å tyde ordet. Hvis du synes dette er upassende, eller om du ønsker et kortere klipp, kan du avslutte på 00:42:43.)

Til samtale: Hvorfor mener Briony at Robbie har voldtatt Lola? Er Briony sikker på hvem som gjorde forbrytelsen? Hvorfor er det ikke riktig av Briony å si: Jeg så det med mine egne øyne? Hva burde hun heller sagt? Hva er de umiddelbare konsekvensene av løgnen? Vi vil videre se at de mer langvarige effektene vil gå ut over hennes forhold til de andre menneskene vi møter her.

 

FILM: Om forlatelse (Atonement)

antonPoeng: Kan vi gjøre opp for oss når vi har ødelagt for andre?

Om klippet: Når vi ser det neste klippet, har det gått fem år i fortellingen. Robbie ble kjent skyldig og sendt i fengsel. Men etter å ha sonet fire år av dommen i fengsel, blir han løslatt mot at han melder seg til tjeneste i krigen. Rett før han blir sendt med hæren til Frankrike, møter han Cecilia. Hun er sikker på at han er uskyldig og har derfor brutt kontakten med familien. Hun bønnfaller ham om å komme tilbake til henne og gir ham et bilde av et landsted de kan reise til når de en gang gjenforenes. I mellomtiden har Briony (som nå spilles av Romola Garai) prøvd å kontakte Cecilia.

Tenk etter når dere ser klippet: Hva skriver Briony i brevet? Hva tror dere Cecilia føler når hun leser dette?

Start: 01:21:40 (En fra ledelsen på sykehuset gir adressen til Cecilia Tallis.)
Stopp: 01:22:55 (Briony avslutter brevet sitt)
Lengde: 1 min 15 sek.

Til samtale:
Hvorfor ga Briony fra seg plassen på Cambrige og gikk over til å være sykepleier? Hvorfor tror hun at det er mulig å gjøre opp for løgnen sin på denne måten? Hvordan kan det å bli sykepleier hjelpe henne til å gjøre godt igjen forholdet til sin søster? Vil det å skrive dette brevet gjøre opp for løgnen? Hvis du var Cecilia, hvordan ville du ha reagert om du mottok dette brevet? Hvorfor ville du reagert slik?

Hvordan vil dere skille mellom:

•de tingene som kun får Briony til å føle seg bedre i forhold til det hun har gjort

og

•de tingene som kan gjøre godt igjen forholdet mellom søstrene – det som faktisk vil forandre noe.

(Noen momenter vil passe inn under begge punktene).

Hva mer synes dere Briony burde gjort for å prøve å gjøre opp for det gale hun har gjort? Er det i det hele tatt mulig for henne å gjøre opp for seg?

Bakgrunn: Du kan forklare at i filmen svarer ikke Cecilia på Brionys brev. Briony oppsøker henne personlig, og det oppstår en heftig diskusjon. Briony sier at hun ikke forventer at Cecilia skal tilgi henne, og Cecilia gir klar beskjed om at hun ikke kommer til å tilgi heller.

Til samtale: Hvorfor tror dere det er umulig for Cecilia å tenke seg at hun noen gang skal kunne tilgi Briony? Hva tror dere Cecilia tenker at tilgivelse er? Er tilgivelse mellom oss mennesker det samme som å glemme/sette en strek over det som skjedde, eller kan vi forklare tilgivelse som ”å ikke bruke det som skjedde, mot vedkommende”, ”å ikke minne den andre på det som skjedde” når vedkommende angrer og ber om tilgivelse? For oss mennesker tar det i beste fall tid før vi begynner å glemme det som skjedde, avhengig av hva det er som har skjedd. Men med Gud er det annerledes. Han møter oss med hel og full tigivelse. Gud glemmer/setter strek over det som skjedde, på grunn av Jesu soning, slik vi skal se nærmere på nå.

 

AVSLUTNING

FILM: Om forlatelse (Antonement)

antonPoeng: Oppsummering.

Om klippet: Dette er fra slutten av filmen. Briony (nå spilt av Vanessa Redgrave) har blitt en gammel dame og anerkjent forfatter.

Start: 01:41:57 (Begynnelsen på scene 19) (“I`m sorry, could we stop for a moment”)
Stopp: 1:49:48 (Ut filmen)
Lengde: 7 min 51 sek.

Til samtale:
Briony prøver å sone for løgnen sin gjennom det hun skriver. Hvordan synes du det fungerer?
Hvordan er dette i forhold til det Bibelen sier om forsoning? Kan Briony gjøre opp for seg? Hvilke konsekvenser har Brionys løgn fått for menneskene rundt henne?
Hvis du som TV-seer skulle skrevet et brev til Briony etter programmet – hva ville du skrevet? Hva lærer vi om forsoning ut fra Bibelen?

 

BØNN

Poeng: Gjøre opp med Gud og mennesker.

Be til Gud om å få leve i Hans tilgivelse.

Bruk gjerne tid til å være stille og tenke etter:
•Er det noe spesielt vi vil be om å få tilgivelse for?
•Er det mennesker vi trenger å ordne opp med?

Takk Gud for tilgivelsen. Han tilgir alle som kommer til Ham, Hans nåde er ny hver morgen.

Til samtale: Gjennom Jesu offer for oss, tilbys vi mennesker tilgivelse for det gale vi gjør. Ved å få tilgivelse, kan vi igjen bli forsonet med Gud og leve i fellesskapet med Ham, slik vi er skapt til å gjøre.
Si gjerne noe på slutten om at selv om vi i møte med oss selv og andre mennesker ofte må leve med konsekvenser av det vi har gjort, så er det ikke slik i forhold til Gud. I Bibelen leser vi at Gud tilgir den som angrer – og stryker ut det gale vi har gjort.

Gud gir oss heller aldri opp! Vi skal få fortsette å komme til Ham – selv om vi må be om tilgivelse for det samme gang etter gang. Bruk gjerne Peter og Judas som eksempler – begge sviktet – bare en ba om tilgivelse. Da Peter turte å møte Jesus, fikk han en ny start hos Gud.

Materiell:
•Filmen ”Om forlatelse” (Atonement)
•Studieark ◦Del 1
◦Del 2

•Bibler

Print Friendly, PDF & Email