Hovedopplegg

MÅL: Konfirmantene skal reflektere over bakgrunnen for at alle trenger tilgivelse. De skal lære hva Jesus sa om tilgivelse og hvordan Han praktiserte det. Konfirmantene skal kjenne forskjellen på tilgivelse mennesker i mellom, og tilgivelsen Gud møter oss med.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG: Opplegget trenger ikke brukes i sin helhet. Det inneholder en power point-presentasjon om Jesus som tilgir, samt en presentasjon som ekstramateriell.

Tilgivelse er et grunnleggende behov for oss mennesker. I møte med hverandre, og ikke minst i møte med Gud. Til vanlig er vi ivrige brukere av aktiviteter og leker i oppleggene våre, men i møte med dette temaet er vår erfaring at leker helst blir forstyrrende. I løpet av timen er det imidlertid fint å legge inn egne historier. For oss var det viktig å vektlegge at tilgivelse ikke må fremstilles som noe lettvint, for slik å ta høyde for ulik livserfaring blant konfirmantene.

 

Last ned kort disposisjon her

Last ned  powerpoint presentasjon her

 

INTRO

FILM: En dag uten krig

krigPoeng: Intro til å snakke om temaet tilgivelse, og hvor utrolig tilgivelsen er.

Må fortelles før trailer: Filmen En dag uten krig er basert på en hel rekke sanne historier fra 1. verdenskrig og julefeiringen ved fronten i 1914. Soldater fra begge sider la da ned våpnene, krøp opp av skyttergravene og ut i ingenmannsland. Der delte de broderlig det de hadde av knappe rasjoner, spilte fotball og stiftet vennskap med dem de var sendt for å drepe. Slitne av en grusom krig, og etter å ha blitt venner med fiendene, var det ikke mange som ville begynne å skyte igjen. Noen har sagt at krigen kunne stanset her. Men ledere høyere opp i systemet reagerte kraftig på hendelsene – og krigen fortsatte.

Filmens trailer viser litt av historien fra filmen. Vær oppmerksom på at det kan være vanskelig for konfirmantene å få med seg innholdet i dette klippet, i og med at det er ikke har norsk tekst.

Om visningen: Mange kirker og menighetshus har ikke trådløst internett. Vi har løst dette ved å bruke bærbar PC, og åpne klipp hjemmefra. Så lenge klipp ligger åpne på PC-en, vil du beholde dem der.

Til samtale: Det som skjedde her er utrolig. Men av alt utrolig i verden, er kanskje tilgivelse det mest utrolige.

I dag skal vi blant annet snakke om den mest utrolige hendelsen i verdenshistorien – den som legger grunnlaget for at tilgivelse er mulig; Gud som ble menneske.

Tilgivelse er å få starte på nytt. Gud er den som er best av alle på tilgivelse. Når vi angrer og ber Ham om tilgivelse, tilgir han 100% med en gang. Han stryker ut det gale vi har gjort fra hukommelsen sin. For oss mennesker er det ikke så lett å tilgi – verken oss selv eller andre. Noen hendelser er så forferdelige at vi trenger tid for å jobbe med tilgivelse, og av og til må også handling til. Du skal ikke bare godta det når andre gjør fæle ting mot deg, du bør også gi beskjed om det til en voksen du stoler på. Tilgivelse mellom mennesker handler ikke om å glemme det som har skjedd, men å ikke lenger holde det gale som har skjedd, opp mot den vi har tilgitt. Altså: ikke minne vedkommende på det som skjedde hvis han/hun angrer og har bedt om tilgivelse,

 

SAMTALE: Bakgrunn for tilgivelse

Poeng: Hvorfor vi trenger tilgivelse.

Til samtale: For å snakke om tilgivelse, må det være noe å tilgi. Noen sier at det ikke er noe ondt i verden, at det ikke er noe å tilgi. Men vi tror dette er feil, blant annet  fordi
– vi kjenner det igjen i oss selv – vi klarer ikke å la være å såre oss selv, Gud og andre.
– vi ser det i verden rundt oss – mennesker gjør grusomme ting mot hverandre.

Bibelen snakker veldig tydelig om at det onde finnes, og at menneskene både har kjennskap til og lysten til ondskap i seg.

 

 

HOVEDDEL

FILM: The Simpsons Movie

simpson moviePoeng: Hva er det som gjør at vi av og til velger å gjøre det gale?

Om filmen: Vi skal til Springfield hvor familien Simpsons bor. Byen har blitt svært forurenset, og drastiske tiltak har blitt satt i verk for å redde byen. Innbyggerne har sammen jobbet for å sikre at det ikke blir dumpet mer avfall i innsjøen. Samtidig skal det nevnes at far i familien, Homer, har fått seg en gris som kjæledegge. Ingen av de andre i familien er særlig fornøyd med dette.

Be konfirmantene tenke over følgende mens de ser klippet: Hvorfor velger vi mennesker av og til å gjøre det vi vet er galt?

Start: 00:22:32 (Fra Marge sier: “I`m not sure the pig should be here”)
Stopp: 00:24:57 (Til et rosa dyr med mange øyer hopper opp fra vannet)
Lengde: 2 minutt og 26 sekund.
(Spill filmen på engelsk, med norsk teksting. Uttrykket ”herregud” forekommer noen ganger, men blir mindre påtrengende på engelsk)

Om klippet: I klippet skal Homer dumpe grisens ekskrementer på et offentlig avfallssenter. Mens han står i søppelkø, ringer en kamerat for å fortelle at det deles ut gratis smultringer, og at Homer må forte seg om han skal få noe. Homer bestemmer seg for å trosse alle forbud, og dumper avfallet i innsjøen. Dette fører til en stor kjemisk reaksjon.

Til samtale: Homer må ta et valg angående avfallsdunken. Hva velger han? (Å kaste avfallet i innsjøen)
Hva er det som spiller inn når han skal velge? (Han vil få gratis smultringer)
For å oppnå det han ønsker, tar Homer noen snarveier. Homer velger å gjøre noe han vet er galt. Av og til tar nok vi også valg som vi vet er egoistiske og gale, fordi vi tror vi vil tjene på det.

Filosofen Sokrates (ca. 500 f.Kr) mente at når vi handler feil, er det fordi vi mangler innsikt. Hvis vi bare får god nok kunnskap, vil vi handle rett og godt. Bibelen derimot, sier at det har skjedd noe som har skadet menneskenaturen på et helt grunnleggende plan. Vi kaller det syndefallet, eller bare ‘fallet’, og det gjør at menneskene aldri klarer å gjøre det gode og rette i en hver situasjon, uansett hvor mye kunnskap vi tilegner oss. Både vår vilje og vår lyst står ofte i motsetning til det som er godt og rett.

 

FILM: The Simpsons Movie

simpson moviePoeng: Hvordan Gud ordner opp.

Om klippet: Etter at Homer har kastet avfallsdunken i innsjøen, bryter katastrofen ut i Springfield. Presidenten blir koblet inn i bildet for å ordne opp i situasjonen. Springfield har nå blitt den mest forurensede byen i verdens historie, og for å unngå at forurensningen skal spre seg, har myndighetene bestemt seg for å lukke byen og dens innbyggere inne i en enorm ugjennomtrengelig glasskuppel.

Be konfirmantene tenke over følgende mens de ser klippet: Hvordan ordner vi opp når vi har rotet det til for oss selv og andre?

Start: 00:27:51 (Fra en senker ned glasskuppel)
Stopp: 00:31:43 (Mennesker med fakler nærmer seg Simpsons hus)
Lengde: 3 minutt og 52 sekund.
(Forskjellige PC-er og DVD-spillere viser forskjellige tall. Sjekk at du finner klippet før timen. Hvis du går direkte fra klipp en til klipp to, vil en kanskje ikke få riktig tidsangivelse. For å sjekke klippet i forkant, start filmen på nytt. Når du selv vet når klippet starter, kan du bare dra framvisningen fram til riktig tidspunkt i løpet av timen.)

Til samtale: Hva velger myndighetene å gjøre med innbyggerne i Springfield? (Lukker dem inne)
Hvordan begrunner de avgjørelsen sin? (For at forurensningen ikke skal spre seg)

Hva med oss mennesker på jorda? Hva skal skje med alt vi har stelt i stand her? (Det gjelder ikke bare miljøproblemer.) Hvordan kan vi rydde opp når vi har såret oss selv, Gud og andre?

Si litt om deg selv – kanskje baksnakker du av og til, kanskje forteller du ikke alltid hele sannheten, kanskje tenker du stygge ting om andre. Vi er ikke stolte av det, men det er sånn det er. Vi roter det til for oss – og vi trenger hjelp til å starte på nytt, igjen og igjen.

(På dette tidspunktet kan du late som om du får en melding på mobilen. Har du med flere lærere, be en om å ringe deg på dette tidspunktet. Når du får meldingen eller telefonen, blir du litt usikker og sjokkert. Bruk gjerne overdramatisering og humor som virkemidler her.)
– Dette er litt alvorlig. Nå vet jeg ikke helt hvordan jeg skal gripe resten av timen an… Jeg har nettopp fått melding om at Gud skal utslette all synd på jorden innen ett minutt. (Begynn å telle ned. Men stopp så opp.) Vent nå, hvis Gud skal utslette alt det som er galt, hva da med oss? Vi som baksnakker andre, lyger litt for å slippe unna av og til, kanskje tar vi noen ganger mer enn det som tilhører oss… Hva skjer med oss om Gud utsletter all synd? (En av konfirmantene vil nok komme fram til at Gud da også måtte ha utslettet oss).

Heldigvis har Gud en bedre løsning på problemet. I stedet for å slette ut alle mennesker som har syndet (slik det etter hvert kommer fram at myndighetene vil gjøre med innbyggerne i Springfield), gikk Jesus inn i situasjonen vår, satt menneskene fri – og tok selv straffen på seg selv.
Dessuten: Synd er mer enn konkrete ting vi gjør galt. Selv sier Jesus at den mest alvorlige synden er at vi vender ryggen til Gud.

Nå skal vi se bilder og lese om hvordan Jesus viste tilgivelse i møte med mennesker.

 

POWER POINT: Jesus som tilgir.

Poeng: Vise hvordan Jesus tilgir mennesker.

Last ned PowerPoint om tilgivelse her.

Om visningen: Spill gjerne fin musikk i bakgrunnen. Det kan også være fint å bruke tid i forkant eller etterkant på en utvalgt historie. Husk at en del konfirmanter kan ha dysleksi, vær oppmerksom på at alle må få tid til å lese teksten. Vi har god erfaring på at en lærer leser opp mellomtekstene ”Tilgivelse er…”, mens en annen leser tekstene om bibelhistoriene.

Eventuelt: Fortell historien om sauen som gikk seg vill. Historien kan brukes som utgangspunkt til å formidle at det vi dypest sett trenger tilgivelse for, er at vi vender oss vekk fra Gud.

Til samtale:
•Hva lærer vi om Jesus her?
•Var han opptatt av å offentlig henge ut de som har gjort noe galt?
•Måtte Jesus tenke nøye gjennom situasjonen før han kunne tilgi?
•Er Jesus opptatt av å skjenne på disse menneskene?
•Trenger de å forklare mye til Jesus?
•Det var sjelden menneskene som Jesus møtte sa: Kan du tilgi meg? De trengte ikke det. For Jesus kjente til alt om dem – han så at de angret.
Jesus kjenner til alt om oss. Når Jesus tilgir, så glemmer han det vi har gjort.
•Fortell følgende historie om kvinnen som hadde gjort noe forferdelig galt, bedt Jesus som tilgivelse, men som likevel aldri følte at Gud egentlig hadde tilgitt:
Hun gikk på kristent møte. Det var et møte hvor folk gikk fram og delte med de andre hvis de trodde Gud hadde fortalt noe til dem. En person gikk fram og sa: En kvinne her har begått en stor synd. Kvinnen ble helt fortvilet. Det var det hun visste! Gud hadde ikke tilgitt, og nå skulle hun henges ut. Men personen var ikke ferdig med å prate. Han sa: En kvinne her har begått en stor synd! Men Gud sier: Jeg kan ikke huske hva det var…
Sånn er Gud. Han tilgir 100 % med en gang.
Med mennesker er det kanskje vanskeligere av og til. De kjenner ikke alt om oss, i møte med andre må vi i større grad sette ord på ting og være tydeligere. I noen tilfeller er det ikke nok å si ”kan du tilgi meg?”. I Norge har vi et rettssystem som viser oss at noen ting må mennesker også sone for – for slik å kunne gjøre opp for seg. I begge tilfeller er tilgivelse avgjørende viktig.

 

AVSLUTNING:

MUSIKKVIDEO: Se video fra youtube.

Poeng: Jesus tilgir og gir ny start

(På lik linje med klippet fra ”En dag uten krig”, kan du også her åpne klippet før timen, så ligger det klart.)

Om sangen: Husk at ikke alle er like sterke i engelsk. Gå derfor gjennom hovedinnholdet i sangen før dere spiller den. Teksten handler om at Jesus fantes fra før verden ble til, og at han tok konsekvensene av syndefallet da han ble korfestet i stedet for oss. «Du tenkte på meg» blir gjentatt flere ganger. Dette understreker at Jesus har et spesielt forhold til hver enkelt av oss. Han gjorde opp for hver eneste liten og stor synd for hvert eneste menneske. Hvis du var det eneste mennesket på hele jorda, så ville Jesus likevel dødd for deg.

Sangteksten:

Above all powers, above all kings
Above all nature and all created things
Above all wisdom and all the ways of man
You were here, before the world began

Above all kingdoms, above all thrones
Above all wonders the world has ever known
Above all wealth and treasures of the earth
There’s no way to measure what you’re worth

Crucified, laid behind a stone
You lived to die, rejected and alone
Like a rose, trampled on the ground
You took the fall and thought of me
Above all

Above all powers
Above all powers, above all kings
Above all nature and all created things
Above all wisdom and all the ways of man
You were here, before the world began

Above all kingdoms, above all thrones
Above all wonders the world has ever known
Above all wealth and treasures of the earth
There’s no way to measure what you’re worth

Crucified, laid behind a stone
You lived to die, rejected and alone
Like a rose, trampled on the ground
You took the fall and thought of me

Crucified, laid behind a stone
You lived to die, rejected and alone
Like a rose, trampled on the ground
You took the fall and thought of me
Above all

Like a rose, trampled on the ground
You took the fall and thought of me
Above all
You thought of me (4)

Thank you Jesus
Hallelujah

Songwriters
LENNY LEBLANC, PAUL BALOCHE

Published by
Lyrics © EMI Music Publishing

 

AKTIVITET: Lystenning og stille bønn

Poeng: Hva betyr sangens innhold for konfirmanten?

Gi gjerne konfirmantene anledning til å tenne lys og være stille. Avslutt gjerne med en fellesbønn.

Lærer sier: Jesus sier han er verdens lys. Jesus vil ikke at vi skal leve i mørke, han vil gi lys til livet vårt. Ved å komme til Jesus med det som er vondt og vanskelig, kan vi få håp og mot til nytt liv og tilgivelse.

Materiell:
•The Simpsons Movie
•Nedlastet musikkvideo «Above all»
•Nedlastet trailer eller filmklipp fra filmen ”En dag uten krig”
•Power Point om Jesus som tilgir
•Eventuelt musikk

Print Friendly, PDF & Email