Til samtale

SPØRSMÅL TIL SAMTALE: Tilgivelse

•Hva er egentlig tilgivelse?

•Hvorfor trenger vi mennesker tilgivelse?

•Hva er forskjellen på Guds tilgivelse og menneskers tilgivelse?

•Trenger vi av og til å tilgi oss selv? I så fall, hvorfor?

•Hvorfor kan det være så vanskelig for oss mennesker å tro at Gud kan tilgi oss 100 %?

•Er det å tilgi et annet menneske det samme som å glemme? Hvorfor/hvorfor ikke?

•Kan tilgivelse være forbundet med sorg? I tilfelle – hvordan?

•Har du eksempler på at du selv har fått og gitt tilgivelse?

•Hva leser vi om tilgivelse i Bibelen?

Print Friendly, PDF & Email