Aktiviteter

AKTIVITET

Poeng: ”Back” hverandre opp!

Alle setter seg ned på golvet, fordelt rundt i rommet. Forklar at de nå skal reise seg opp uten å bruke hendene og med begge fotsålene i gulvet. Det er selvfølgelig ikke lov til å bruke andre hjelpemidler (stoler, bord, veggen etc.) Dette vil være tilnærmet umulig. Når konfirmantene har prøvd dette noen ganger og mer eller mindre gir opp, ber du dem gå sammen to og to, og prøve det samme. Se hvor mye enklere det er!

Hvis det er tid kan du gjøre dette til en konkurranse der det er om å gjøre å reise den størst mulige gruppa. Prøv med fire og fire, seks og seks, åtte og åtte helt til det blir vanskelig. Den gruppa som samlet klarer å reise seg med flest personer vinner. Teamwork nytter!

Til samtale: Vi trenger hjelp av dem rundt oss, vi trenger andre rundt oss som ser oss og som oppmuntrer oss. Andre trenger det samme…

Bibelvers: Fork 4, 9-10: Det er bedre å være to enn én; de får god lønn for sitt strev. For om de faller, kan den ene hjelpe den andre opp. Men stakkars den som er alene! Når han faller, har han ingen til å reise seg opp.

Tenk bare på hvor umulig det var å reise seg opp når du satt på golvet alene! Men med en gang du fikk en annen person i ryggen, en som ”backet” deg opp, kom du opp mye lettere. Dette gjelder også på skolen, hjemme, på trening – hvor som helst. Over alt er det mennesker vi kan ”backe opp” og som trenger en oppmuntring!

 

 

AKTIVITET: Dans

Finn dansebevegelser her.

Poeng: Ingen er perfekte, men kan likevel være gode venner.

Her kan en sette sammen dansebevegelser til en sang fra High School Musical for så å danse slik som figuren viser. Denne aktiviteten kan brukes som starter på et møte hvis konfirmantene er trøtte. Av og til må en kunne dumme seg ut foran gode venner (noe de fleste av oss gjør ved å prøve å få til denne dansen). Ingen av oss er perfekte, og vi vil også komme til å gjøre ting som andre synes er litt dumme. Vi kommer også til å se at andre dummer seg ut av og til. Venner må ta høyde for at ingen er perfekte. Den som bare vil ha perfekte venner som aldri gjør feil, vil ikke kunne ha noen venner.
Noen ganger handler det om å takle verre ting enn en dårlig dans.

Peter, bestevennen til Jesus, hadde sviktet Jesus da det virkelig gjaldt. Peter hadde bannet på at han ikke kjente Jesus, da Jesus ble tatt til fange av soldater. Jesus ble torturert og drept. Peter fikk ikke gjort opp med Jesus. Alt så svart ut for Peter.
Men Jesus sto opp igjen. Og da de to vennene møttes igjen for første gang, tilga Jesus Peter.
(Joh 21,15-19)

Print Friendly, PDF & Email