Hovedopplegg

MÅL: Konfirmantene skal få hjelp til å reflektere over hvorfor vi har behov for vennefellesskap, og hvordan en selv kan være en god venn, med Jesus som forbilde.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG: Opplegget kan brukes delvis eller i sin helhet.

 

Last ned kort disposisjon her

Last ned powerpoint presentasjon om uventede helter her

 

INTRO

AKTIVITET: Hender og føtter

Poeng: Her nytter det ikke å gjennomføre sitt eget prosjekt. Vi er del av en større sammenheng og trenger hverandre.

Del konfirmantene opp i grupper med ca. 8-10 personer i hver gruppe. Du sier et antall hender og et antall føtter, og så skal gruppen organisere seg slik at de plasserer like mange hender og føtter i bakken som du har bedt om. Du kan begynne enkelt, for så å avansere. Den første gruppa som klarer det du har bedt om, vinner den enkelte runden. Det er kun de kroppsdelene du nevner som skal være i bakken. Kjør leken i flere runder.

Til samtale: Hvem i gruppa kom raskest fram til løsningene? Spør så den som kom fram til løsningen hvordan han/hun tror det hadde gått om han/hun hadde valgt å holde løsningen for seg selv? Poenget med leken er at det ikke nytter å bare gjennomføre sitt eget prosjekt her. Dessuten er det ingen her som har mer enn to hender og to føtter. Vi er avhengige av hverandre. I dag skal vi snakke om vennskap. Vi er alle en del av en større sammenheng. Kristne tror at Gud har skapt oss til å leve i fellesskap. Vi skal se hva Bibelen har å si om vennskap, blant annet ved å se hvordan Jesus er et forbilde for oss.

 

HOVEDDEL: Film og Bibel

Til samtale: Er det noen som følger med på Formel 1-kjøring? (Her velger du selv hvor mye tid du vil bruke på å forklare sporten. Poenget er at det må mange personer til for at bilen skal fungere optimalt! Et godt tips er å stille spørsmål om sporten til konfirmantene. Eks: Hvor fort kjører bilene? Hva heter det når bilene må stoppe underveis? Hvor mange er involvert i en pit-stop? Du trenger ikke bruke flere spørsmål enn dette for å komme fram til poenget.

Bakgrunnsinfo om Formel 1 for lærer: Den øverste klassen av motorsport. Bilene kjører ofte i over 300 km/t, noe som fører til stor slitasje. Bilene må som regel alltid innom det som kalles”pit stop” («depotet», et slags verksted som hvert lag har). Dette skjer mens løpet pågår, og det hender at et løp blir avgjort ved at noen bruker for lang tid i depotet.
Bilen blir guidet inn i depotet av en ansvarlig person (kalt ”lollipop-mannen” pga formen på det skiltet han holder opp). Tre personer er involvert i å bytte ett hjul på bilen; en tar av og setter på mutterne på hjulet, en tar vekk det gamle dekket og en setter på det nye. Siden det er fire hjul på hver bil er det til sammen 12 personer som er involvert i dekkskift.

Samtidig hjelper to mekanikere til med å fylle bensin, mens andre mekanikere gjør nødvendige justeringer på bilen.

I tillegg er det alltid en person som står bak bilen med en strømstarter i tilfelle bilen ikke vil starte.

Når alle er ferdige med sin oppgave, tar de et skritt tilbake og løfter hendene i været. Det er den ansvarlige ”lollipop-mannen” sitt ansvar å sørge for at det er klart for bilen å kjøre ut på banen og tilbake i løpet igjen.

Et slikt pit-stop varer som regel ikke mer enn sju sekund! Totalt er det mer eller mindre 20 personer som er med og hjelper til i depotet.

Til samtale: Hvor lang tid ville det ikke tatt dersom føreren måtte gjøre alt selv? Vi er avhengig av andres hjelp.

Vi skal nå se et klipp fra et Formel1 pit-stop.

 

FILMKLIPP: Flåklypa Grand Prix

flaklypa_grand_prixPoeng: Ved å stå sammen kan vi klare mer.

Om klippet: Flåklypa handler om sykkelreparatør Reodor Felgen og hans venner Solan og Ludvig. De skal delta i et bilrace med egenprodusert bil. Selv om de blir liggende etter i starten av løpet, tar de til alles forbauselse godt innpå resten av bilene. Men konkurrenten Blodstrupmoen og hans medhjelper har sabotert Felgens bil før løpet. Vi møter Felgen når han må kjøre inn til siden for å få hjelp til å finne feilen på bilen.

Start: 01:11:39 (Blodstrupmoen og kompanjongen kjører fort og vi hører speakeren si at Felgen har vanskeligheter)
Stopp: 01:14:58 (Felgen legger armen rundt Ludvig)
Lengde: 3 minutt og 19 sekund.

Til samtale:

•På hvilken måte er Reodor Felgen avhengig av hjelp av vennene sine i dette klippet?
•Hvem er det som vil ødelegge for Reodor Felgen? (Blodstrupmoen vil ødelegge for Felgen slik at han selv kan vinne racet.)
•Hvem er det som først og fremst viser seg å være av avgjørende hjelp for Reodor? (Ludvig).
•Hvem hadde vel ventet dette av Ludvig? Kanskje aller minst ham selv.

POWER POINT om mennesker og filmfigurer som klarte mer enn forventet.

Vi kan alle se hverandre, oppmuntre og inkludere hverandre. Gud har skapt alle mennesker forskjellige. Alle har sine evner og noe å bidra med, men de fleste av oss trenger litt hjelp til å oppdage gavene våre. Det er ofte ikke mer enn et klapp på skuldra og litt initiativ som skal til for at hverdagen plutselig kan bli mye bedre for en annen person!

Hva så med mennesker som har store fysiske eller psykiske handicap? Kan de ha noe å bidra med? Den vanskeligste gaven vi kan gi andre, er kanskje vår hjelpeløshet. De aller fleste ønsker i utgangspunktet å klare seg mest mulig selv i livet, være sterke, smarte og flinke nok til å ikke være til bry.

Men det er gjennom å hjelpe, ha omsorg  og ofre seg for andre, at vi utvikler vår egen omsorgsevne, tålmodighet, sanne styrke og positive kreativitet. Hvis vi skal få anledning til å vise omsorg og hjelpe, må noen andre ha behov for å ta i mot denne omsorgen og hjelpen. Derfor er de som trenger hjelp, akkurat like viktige som de som gir hjelp.

 

 

BIBELFORTELLING: For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange.

Poeng: Alle er skapt forskjellig, derfor bør vi respektere hverandre!

I Bibelen står det en bra sammenligning om hvorfor vi bør samarbeide og respektere hverandre. Les gjerne hele, eller fortell innholdet med egne ord.

1 Kor 12,14-22:
For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. Om nå foten sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av den. Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen», så er det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere.» Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige.

Til samtale: Hva forteller dette bibelverset oss? (Vi er alle avhengige av hverandre.)
•Hva skjer med Formel 1-bilen om han som skulle stå klar med strømstarteren ikke er der når det trengs?
•Hva hadde skjedd om han som skulle skru mutteren i hjulet plutselig ikke var der?
•Hvis de andre tenker ”han trenger vi ikke. Han bruker vi aldri uansett”, så ville ingenting av det de andre gjorde hjelpe noen ting hvis bilen plutselig ikke ville starte!
•Tenk på Ludvig som kanskje syntes å være den i gjengen som var svakest, akkurat han var nødvendig for å få bilen til Felgen i gang igjen!
•Det er mye bedre å bygge hverandre opp enn å hele tiden skulle skyve seg selv fram! Ut fra bibelsk tankegang, er det helt feil å mobbe eller plage noen bare fordi de er annerledes enn deg. Det er verdifullt og viktig at folk er forskjellige. Ingen mestrer nemlig alt, eller har oversikt over alt. Fordi vi er forskjellige, utfyller vi hverandre.
•Jesus lærte oss en god regel for hvordan vi skal tenke om de rundt oss, den gylne regel (kan gjerne læres utenat):

Matteus 7,12a: Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.

 

FILMKLIPP: Flåklypa Grand Prix

flaklypa_grand_prixPoeng: Vi kan selv være venn.

Om klippet: Solan og Ludvig har faste plasser når de sover. Det er det Solan som har bestemt. Ludvig får alltid den dårligste plassen ytterst, mens Solan ligger innerst. Nå har Reodor vunnet Grand Prix med god hjelp av Ludvig.

Start: 01:22:10 (Vi er tilbake i huset og pokalen filmes)
Stopp: 01:23:30 (ut filmen)
Lengde: 1 minutt og 20 sekund

•Til samtale: I et vennskap handler det ikke bare om hva en selv kan få ut av relasjonen, det handler også om å være en god venn selv. En god måte å tenke på kan være: ”Jeg vil leve slik at andre har det godt når de er sammen med meg.”

•Hvordan har Solan bestemt over Ludvig før?
•Hvordan ser vi at han prøver å forandre seg?(Lar Ludvig ligge innerst)
•Hva kan vi gjøre eller ofre for at vennene våre skal ha det bedre? (Eks: Dele, tale vel om, ikke stenge noen ute, være trofast).

 

BIBELFORTELLING:

Poeng: Jesus som forbilde på å være en god venn

Disiplene var Jesu nærmeste venner. De hadde gått sammen med ham i tre år, men da det begynte å se farlig ut, Jesus var tatt til fange og dømt til døden, nektet Peter for at han kjente Jesus. Han bannet til og med på at han ikke kjente ham.

Men Peter angret på det han hadde gjort, og da Jesus hadde stått opp igjen og traff Peter, sa Peter: ”Herre, du vet at jeg har deg kjær!” Peter angret på at han har sagt at han ikke kjente Jesus, for han ville jo følge ham. Jesus skjønte at Peter angret og han ga ham en ny sjanse og sa: ”Følg meg!”
Dette var det samme som han sa til Peter første gang de traff hverandre. Han ga Peter en ny sjanse. Han rippet ikke opp i det som Peter hadde gjort, men han tilga ham og lot ham starte på nytt igjen med blanke ark, som om de traff hverandre for første gang.

Jesus vil være vennen vår. Han sier: Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men venner.

POWER POINT om Jesus som venn.

 

AVSLUTNING

«Se for deg» – øvelse: Be konfirmantene om å lukke øynene og se for seg at det ringer ut til midttime/storefri. Alle stormer ut og en stor gjeng setter seg på benkene i skolegården. Plutselig oppdager du en som står alene. Tenk gjennom: Hva kunne jeg sagt til denne personen? Hvordan kunne jeg ha oppmuntret eller inkludert ham?

Refleksjon: Tenk på at Jesus ønsker å være din venn. Hva betyr det for deg? Hvilken venn er Jesus?

Oppsummering:
Vi lekte ”Hender og føtter” og fikk erfare at ofte nytter det ikke å gjennomføre prosjekter på egen hånd, vi trenger andre.
Vi hørte om Formel 1-sport, hvor hver mekaniker er like nødvendige.
Selv om få forventet noe av Ludvig, viste det seg at han var viktig i fellesskapet.
Folk kan vise seg å være viktigere enn du tror, også de med et handicap…
Bibelen nevner kroppen som eksempel på hvordan vi trenger hverandre.
Vi er skapt til å være en venn!
Jesus viser oss hvordan vi kan være trofaste og ekte venner.

Materiell:
Filmen Flåklypa Grand Prix.
To power point-presentasjoner.

Print Friendly, PDF & Email