Til samtale

SPØRSMÅL TIL SAMTALE: Venner

•Hva tenker dere på når dere hører ordet venn?

•Hva kjennetegner en god venn?

•Kan dere komme på historier dere selv eller andre har opplevd, som gir gode eksempler på vennskap?

•Ofte er det sånn at det som er det beste i livet, også kan bli det vanskeligste. Sånn er det også med vennskap. Det er flott å ha gode venner, men derfor er det også så vondt når en ikke har det. Det er så godt med gode venner, og akkurat derfor gjør det så vondt når vennskap går i stykker. Hva kan en gjøre når et vennskap blir vanskelig?

•Å bli glad i andre mennesker er en risikosport. Er det verdt det? Hvorfor/hvorfor ikke?

•Hvordan kan vi være gode venner for andre?

•Hvordan er Jesus som venn?

•Husker dere eksempler fra situasjoner hvor Jesus viste hvordan det er å være en god venn?

•Jesus sier at han ønsker å være vår venn. Hva tenker dere om det?

•Jesus sier at ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Da Jesus døde på korset, var det akkurat dette han gjorde. Hva betyr det for oss?

Print Friendly, PDF & Email