Venner

Hvorfor trenger vi venner? Hvordan være en god venn? Hvordan er Jesus som forbilde?
De ti bud - illustrasjon

De ti bud

Hvorfor fikk Moses de ti bud? Hvorfor er de aktuelle i dag?
Illustrasjon: Konfirmantundervisning om Bibelen

Om Bibelen

Er Bibelen virkelig troverdig og sann? Hvorfor kan vi ha tillit til at Bibelen er historisk troverdig? Hva menes med at Bibelen er inspirert av Gud?

Dåp

Hva skjer i dåpen og hvorfor er den viktig? Hva betyr symbolene knyttet til dåpen?