Perfekt og ufri

La oss gi slipp på perfeksjonisme som står i veien for Gud – og nåden.

Sammen er vi mindre alene

ANDAKT: Et lite barn på trikketur med mamma lærte meg noe viktig om livet.     Barn synes å ha en egen evne til å utforske livet, trygt omgitt av gode foreldre. Jeg lar jeg meg fascinere av bar...

Står du fast av og til?

En bil som stod fast i snøen her om dagen lærte meg tre ting om livet som medmenneske og kristen. «Situasjonen hadde vært helt perfekt om sjåføren tenkte å bli der han var for alltid» For tiden snør ...

Hvorfor kom Jesus til jorda?

ANDAKT: En ti minutters andakt med filmklipp fra «Narnia: Løven, heksa og klesskapet» Mål med andakten er å utfordre til å tenke over hvorfor Jesus kom til jorden – og gjøre opp sin egen mening om hvem Jesus er...

Størst av alt

Vi sammarbeider med trosopplæringsplanen for Den Norske Kirke...

Damaris Norge

Damaris Norge – Kobler kristen tro og populærkultur

Sex og kjærester

Hvilke holdninger til sex og samliv møter vi i hverdagen? Hvorfor har Gud gitt oss rammer for sex?
Ill: Konfirmantundervisning om Menneskeverd

Menneskeverd

Hvilke menneskesyn kan vi møte i kulturen rundt oss? Hvilke livssyn peker de tilbake på? Hva sier Bibelen om mennesket? Hvilke konsekvenser får de ulike menneskesynene når vi står overfor et konkret dilemma?