Hovedopplegg

 MÅL: Konfirmantene skal bli kjent med det dobbelte kjærlighetsbud. De skal reflektere rundt hva det vil si å elske Gud og elske sin neste.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG: Opplegget trenger ikke brukes i sin helhet. Dersom alt materialet benyttes, er det stoff nok for en til to timer. Bruk gjerne egne erfaringer i undervisningen. Opplegget tar utgangspunkt i vår rikdom i Norge og våre muligheter til å hjelpe vår neste.

 

Last ned kort disposisjon her

 

INTRO

AKTIVITET

Les disse sitatene høyt for konfirmantene. Last ned sitater på Powerpoint her.

Det ville ofte se stygt ut for min neste, om jeg ikke elsket ham høyere enn meg selv.
– Friedrich Hebbel

Aldri se ned på noen, med mindre du hjelper dem opp.
– Jesse Jackson

Lykkens rot er nestekjærlighet – ønsket om å stå til tjeneste for andre.
– Dalai Lama

Spør konfirmantene hva de tenker på når de hører ordet ‘nestekjærlighet’. Ut fra sitatene du leste for dem, hva sier disse om hva som ligger i begrepet? (For eksempel: å sette andre foran seg selv, elske andre mennesker, hjelpe og støtte andre, etc).

 

HOVEDDEL

TEGNESERIE: Tommy og Tigern

Poeng: Lære om det dobbelte kjærlighetsbud.

Det gjøres oppmerksom på at vedlegget er på engelsk, og at det er lov å benytte stripen i undervisningssammenheng, eksempelvis som powerpointbilde – men ikke som utskrift. Klikk her for å finne stripen.

Rute 1: Tommy avslutter et brev til julenissen: «og nissen, hvis jeg får noen myke pakker, er du DØD!»

Rute 2: Tommy krøller sammen brevet og sier: «Hmm – kanskje ikke så lurt rent politisk»

Rute 3: Tommy og Tigern raser utfor akebakken på samme kjelke. Tommy sier: «Disse julegreiene begynner å gå meg på nervene». Tigern: «Er du redd du ikke har vært snill nok?»

Rute 4: Tommy sier: «Ja. Alt er jo relativt. Hva legger nissen i begrepet? Hvor snill må man være for å passere nåløyet?»

Rute 5: Tommy fortsetter: «Jeg har ikke drept noen, og det er jo snilt. Jeg ikke begått innbrudd, og ikke startet noen kriger. Og jeg er ikke kannibal.»

Rute 6: Tommy: «Er ikke det ganske bra? Burde jeg ikke få masse gaver?»

Rute 7: Tigern: «Kanskje snilt er mer enn fraværet av slemt» Tommy: «Det er det som bekymrer meg»

Rute 8 (Fremdeles bare på vei ned akebakken): Tommy: «Ok, hvis jeg kan sende et ekspressbrev til nordpolen, hvor mye tar du for å skrive en glødende personlig anbefaling?» Tigern svarer: «Ha, jeg blamerer meg ikke for din skyld. Mitt rulleblad er rent!»

Til samtale: Innebærer det å gjøre det rette noe mer enn å la være å gjøre gale ting? Jamfør Tigerns utsagn: ”Kanskje snilt er mer enn fravær av slemt?” Vi har sikkert alle brukt argumentet: ”Jeg er jo iallfall ikke verre enn de andre…”? Det er lett å tenke at en er snill bare fordi en ikke er verre enn andre. Men er det godt nok?

 

BIBEL:

Matt 22, 34–40: Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: ”Mester, hvilket bud er det største i loven?” Han svarte: ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.”

Til samtale: Jesus sier at alle budene hviler på dette ene budet. Det dobbelte kjærlighetsbud sier veldig mye om hva Jesus ønsket her på jorden. På den tiden Jesus sier dette, var samfunnet styrt av de jødiske lovene. Det var mange krav og regler å følge. Det var fariseere som spurte Jesus. De var lærde mennesker som var veldig opptatt av å oppføre seg på riktig måte, de hadde utrolig mange regler og lover – men de hadde glemt noe viktig på veien. Nemlig at tro på Gud handler først og fremst om relasjon; en relasjon til Gud og en relasjon til andre mennesker (reglene og lovene er mer retningslinjer for å gjøre disse relasjonene best mulig; «på disse budene hviler hele loven».)

Vi skal i denne samlingen fokusere mest på mest på det andre budet: «Du skal elske din neste som deg selv». Men det er viktig å si litt om det første budet også; «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.» Dette kan høres voldsomt ut. Men da er det viktig å huske på hvor denne kjærligheten har sitt utspring. Vi kan ikke elske uten at Gud elsket oss først. Så vår kjærlighet til Gud er en respons på den enorme kjærligheten Han viste oss først. Det ypperste eksempel på dette finner vi nettopp i Gud selv. «Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» (1 Joh 4,10) Kjærlighet er altså en gave vi får fra Gud, ikke noe vi må gjøre oss fortjent til.

Kjærlighet er noe man ikke kan holde for seg selv: Johannes sier i samme avsnitt: «Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.» (1 Joh 4, 7-8)

Samtal med konfirmantene hva det vil si å elske Gud ‘av hele sitt hjerte, av hele sin sjel og av all sin forstand’.

 

AKTIVITET: Sjekke de ti bud opp mot det dobbelte kjærlighetsbud

Merk: Denne aktiviteten er særlig aktuell dersom opplegget brukes i relasjon til eller kort tid etter undervisningen om de ti bud

Poeng: Vise at det dobbelte kjærlighetsbud ikke setter de ti bud ut av funksjon.

Ta en test med konfirmantene hvordan det dobbelte kjærlighetsbudet virker inn på de ti bud. Eksempel: Jeg har lyst til å stjele penger fra en annen. Hva sier det dobbelte kjærlighetsbud? (Det fastholder det sjuende budet.)

Til samtale: Budene fra Gud er gitt i kjærlighet. Det å elske Gud er et av de to budene her, og det viser at Gud er interessert i mer enn bare om vi gjør rett eller galt. Del to; ”å elske sin neste” krever en aktiv handling! Det er mer enn å la være å gjøre noe galt.

Hvordan kan vi så prøve å leve etter disse budene?

 

EKSTRA AKTIVITET: Dramatisere og aktualisere det dobbelte kjærlighetsbud

Poeng: Synliggjøre hvilke konsekvenser det kan få om en prøver å leve etter det dobbelte kjærlighetsbud.

Del konfirmantene inn i grupper og be dem dramatisere hvordan det dobbelte kjærlighetsbud kan få konsekvenser i deres hverdag. Eks: Mobbing, baksnakking, å hjelpe foreldre hjemme, å huske på noen som er mye alene, bry seg om fattige, ikke stjele.

 

FILM: Millions

Millions_DVD_coverPoeng: Har vi ansvar for vår neste?

Om bruk av filmklippene: Disse klippene taler veldig tydelig om å bry seg om andre, og da spesielt fattige. Dette er en viktig side ved det å følge det dobbelte kjærlighetsbudet. Men det er vesentlig å få fram at det å dele med andre, bare er en av mange måter å etterleve det dobbelte kjærlighetsbud på.

Start: Scene fem.
Stopp: Anthony beregner fortjenesten de kan få om de investerer i boliger. Dette skjer rett etter besøket på Pizza Hut.
Lengde: 2 minutt og 33 sekund.

Om filmklippet: Millions handler om de to brødrene Damian og Anthony, som finner 250,000 pund noen dager før Storbritannia går over til å bruke Euro og pundene dermed blir verdiløse. Damian ønsker å bruke pengene på å hjelpe de fattige, mens den eldre broren Anthony ønsker seg mange ting og å bli populær på skolen. Damian, som fremdeles sørger over morens død, har begynt å interessere seg for helgener. Enkelte ganger har han visjoner der han møter og prater med helgenene han leser om.

Klippet starter med at Damian skyver noen esker opp en skråning. På toppen slipper han ut noen fugler som ligger i disse eskene. Etterpå snakker han med Frans av Assisi, som mener han bør bruke pengene på å hjelpe de fattige. Klippet slutter med at broren prøver å beregne hvor mye penger de kan tjene ved å investere i boliger.

Til samtale: Klippet illustrerer ulike holdninger til forvaltning av økonomiske midler. Noen mennesker, som Anthony, holder fast på pengene, selv om de har mye mer enn de trenger. Andre, som Damian, prøver å bruke det de har på en måte som kan hjelpe andre.

Vi bor i ett av verdens rikeste land. Sammenlignet med store deler av verden, har vi en enorm rikdom. Hvilket ansvar har vi som bor i Norge for mennesker i andre deler av verden som har mye mindre enn oss?

I filmen Spiderman blir det sagt en setning som får Peter Parker til å slutte å kjempe bare for seg selv, og heller bruke superkreftene til å bekjempe urettferdighet. Vet noen hvilken setning det er? (Med større makt følger større ansvar.) Er det slik at de som har mye, også har et større ansvar? Føler du at du har et ansvar for andre mennesker? Hvorfor/hvorfor ikke?

Anthony sier at det ikke finnes noen fattige der de bor, og at de dermed ikke trenger å bekymre seg for å dele med dem. Hva synes dere om en slik enkel ”løsning”? Hvilke andre unnskyldninger kan vi ha for ikke å dele eller ikke å gripe inn for å stoppe urettferdighet?

 

FILM: Millions

Millions_DVD_coverPoeng: Hva gjør pengene for oss – eller med oss?

Tenk etter når dere ser filmklippet: Hva har penger gjort for og med disse menneskene?

Start: Scene 15.
Stopp: Spill ut resten av filmen.
Lengde: 2 minutt og 42 sekund.

Om filmklippet: Etter hvert blir det også klart for faren at sønnene hans sitter på en enorm pengesum. Dessuten viser det seg at pengene er tyvgods etter et bankran, og familien bestemmer seg derfor for å levere dem til politiet. Samtidig forsøker en av bankranerne å stjele tilbake pengene, og han går drastisk til verk. Tyven blir imidlertid tatt av politiet, og mens det skjer, tar Damien med seg alle pengene ut og setter fyr på dem. De har bare ført til problemer, mener han. Når vi nå møter brødrene, faren og hans nye kjæreste sammen, har politiet tatt tyven og resten av pengene har gått opp i røyk.

Til samtale: Hva gjør pengene for og med disse menneskene? Filmen ender i en drøm som Damien har. Snakk sammen to og to: Kom fram til tre ting dere ville brukt pengene på om dere fikk 10 000 kroner. Hva har det dobbelte kjærlighetsbud å si om hvordan vi skal forvalte pengene vi har?

 

AVSLUTNING

Bibelvers: Matt 25, 35-40
Poeng: Å elske sin neste, er å elske Gud.

Jesus sier: For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’

Til samtale: Med større makt følger større ansvar… Vi lever i et land med stor frihet og stor velstand. Dermed har vi makt. Hvilket ansvar følger så med denne makten?

Det gode du gjør, gjør du mot Jesus. Og faktisk: Det gode du lar være å gjøre mot andre, gjør du heller ikke mot Jesus. Det er veldig alvorlig. Å elske sin neste, er å elske Gud! Ordene ble uttalt for 2000 år siden. Nå skal vi få lov til å gi et konkret svar på dette.

 

AKTIVITET: Skrive brev til en forfulgt kristen

Poeng: Vise nestekjærlighet.

Skriv kort/brev til en politisk/religiøs samvittighetsfange. Vi anbefaler å finne adresser gjennom Stefanusalliansen  eller Åpne Dører, for å få med perspektivet til kristne som har ofret mye for det de tror er sant og rett. Ta kontakt med organisasjonene for adresser og mer informasjon.
Konfirmantene skriver kort. Konfirmantlærer går gjennom og sender dem.

 

PUNKT TIL OPPSUMMERING

• Det dobbelte kjærlighetsbud: ”Kanskje snilt er mer enn fravær av slemt?”
• Det dobbelte kjærlighetsbud fastholder de ti bud.
• Millions: Har vi ansvar for vår neste?

Materiell:
• Kort og penner for å skrive hilsener til samvittighetsfanger.
• Film: ”Millions”

Til inspirasjon og utfordring: Les her om nestekjærlighet som en måte å lovprise Gud på. (Fra nettsiden iTro).

LagreLagre

Print Friendly, PDF & Email