Hovedopplegg

MÅL: Konfirmantene skal møte ulike oppfatninger rundt hvem Jesus er, bli kjent med noe av det Jesus sier om seg selv og utfordres på troverdigheten i Jesu selvforståelse.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG:
Opplegget er også godt egnet som del av en temakveld. Til undervisningsopplegget følger en Powerpoint-presentasjon. Hver gang en skal skifte til nytt bilde, er det merket PP i teksten. Vi anbefaler den som skal lede timen(e) å lese artiklene ”Brukerveiledning” og ”Bruk av filmklipp” i forberedelsen av undervisningen. Videre anbefales boken Kristen med god grunn av Stefan Gustavsson (Luther Forlag, 2.opplag, 2006).

 

Last ned kort disposisjon her

Last ned PowerPointpresentasjon her

 

INTRO

PP: Hvem er Jesus?
Introduser temaet for timen(e) med utgangspunkt i første bilde på Powerpoint-presentasjonen.

 

AKTIVITET:

Konkurranse: ”Gjett hvem”
Poeng: Vi kan vite noe om Jesus selv om vi ikke ser hele bildet

PP: Mr. X.
Et bilde av en person avdekkes gradvis, etter hvert som en klikker seg fremover i Powerpoint-presentasjonen. Konfirmantene skal prøve å gjette seg fram til hvem som er på bildet.

Til samtale:
PP: Kan vi vite noe om Jesus selv om vi ikke ser hele bildet?
Ingen kjenner til alt ved Jesus, men alle kan vi vite noe om Ham. For kristne er Bibelen den største kilden til å vite noe om Jesus. Men uansett tro og hva vi tenker om Bibelen, kan vi vite noe om Jesus gjennom historisk forskning, teologi og det Bibelen sier om Jesus. Og uansett hvor mye eller lite vi vet om Ham fra før, kan vi alltid bli bedre kjent med Ham. Forhåpentligvis blir bildet av Jesus tydeligere for oss i løpet av denne timen. Kanskje får du bekreftet det du allerede visste, kanskje blir du overrasket og lærer noe nytt, eller kanskje du rett og slett får rettet opp i noen misforståelser om hvem Jesus er.

PP: Og dere, spurte Jesus, hvem sier dere at jeg er? (Matt 16,15)

Jesus utfordrer oss til ikke å være likegyldige, men ta stilling til det Han sier om seg selv. De fleste mener noe om hvem Jesus er, og i dag skal vi høre hva noen kjente personer sier om Ham.

 

HOVEDDEL

POWERPOINT-BILDER: Sitater som illustrerer ulike syn på Jesus

Poeng: Det er verken sannsynlig at Jesus var bare en stor morallærer, en løgner eller en ”tulling”

1) Jesus er mer enn en stor morallærer

Først skal vi se hva Åge Hareide sier om Bibelen og om noen av de ordene Jesus sier der:

PP: Åge Hareide: For meg er Bibelen en bok med leveregler. Det er en religiøs bok også, men jeg synes ordene som handler om at du skal være god mot dine medmennesker og dine omgivelser, er de mest interessante.

PP: Jesus, en mann med gode råd?

Til samtale: Ut fra det Åge Hareide sier her, ser han altså på Bibelen kun som en bok med leveregler og Jesus er kun en mann som sa mye klokt. Jesus var absolutt en mann med gode råd, det er det ingen tvil om. Han underviste mennesker og fortalte dem hvordan de burde leve.
Blant annet lærte han oss den gylne regel: Det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du også gjøre mot dem. (Matt 7,12)

Det viktigste Jesus formidlet, var likevel ikke de gode rådene, men at det bare er ved å tro på Ham at vi kan ha fellesskap med Gud selv, Han som har skapt oss. Jesus sa at Han er Guds sønn og at Han og Gud er ett (Joh 10,30: ”Jeg og Far er ett.”). Derfor er Jesus den eneste veien for oss tilbake til Gud, vår Far. I Joh 14,6 sier Jesus: ”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.”

Det går egentlig  ikke an å forholde seg likegyldig eller nøytral til en person som hevder noe sånt.

I møte med påstanden om at Jesus er Guds sønn, har vi tre alternativer: Enten ser vi på Jesus som en løgner, eller så var Han mentalt syk eller så snakket Han sant. Vi skal se litt nærmere på disse tre alternativene.

2) Det er ikke sannsynlig at Jesus var en løgner

 

FILM OG BIBEL: Simpsons Classics

1Film: Simpsons Classics: Dark secrets of the Simpsons, (eventuelt Sesong 7, disk 3). Episode: Lisa the Iconoclast

Poeng: Det er ikke sannsynlig at Jesus var en løgner

Start: 0:04:44 (Lisa er på museet)
Stopp: 0:06:42 (før vi ser Marge på kjøkkenet)
Lengde: 1 min 58 sek

Om klippet: PP: Springfield skal feire grunnleggeren av byen, Jebediah Springfield. Hele byen steller i stand til feiringen, og på skolen får Lisa i oppgave å skrive en stil om Jebediah. Lisa er smart og drar en tur på museet for å finne god informasjon om byens helt og grunnlegger. Her finner hun et hemmelig notat fra Jebediah selv, der han avslører at han har løyet om hvem han egentlig er. Jebediah er ingen helt, men en skurk og en løgner.

Til samtale: Hvorfor er det så fort gjort å lyve? (Å beskytte seg selv og skaffe seg egen vinning, for eksempel makt, penger, innflytelse eller lignende.) Hva så med Jesus?

PP: Var Jesus en løgner?
Jesus kan jo ha visst at han ikke var Guds sønn, og løyet om at han var det for å få tilhengere. Hvis Jesus var en løgner, er Han en av de beste løgnerne verden har sett. Millioner av mennesker har latt seg prege av Ham og er tilhengere av Ham.

Hvor sannsynlig er det at Jesus løy om identiteten sin? Dersom Jesus var en løgner, hvordan stemmer det med det vi vet om Ham som person? Jesus var sannferdig og barmhjertig. Han holdt alltid ord. Han brydde seg om de rundt seg og satte dem først. Jesus var ingen egoist, Han levde et tjenende liv. Kom gjerne med eksempler på dette:

•Jesus brydde seg om barna, noe som var upopulært i samfunnet rundt ham. ◦Jf. Matt 19, 13-15

•Jesus tok seg tid til enkeltpersoner med lav status. For å oppnå stor popularitet, burde han heller konsentrert seg om de store folkemassene. ◦Jf. Mark 10, 46-52 (Den blinde Bartimeus), eller
◦Mark 14, 3-9 (Jesus var på besøk hos en spedalsk og lot seg salve av en kvinne)
◦Luk 19, 1-10 (Jesus og Sakkeus)
◦Joh 4, 1-26 (Jesus og den samaritanske kvinnen)

•Jesus avviste ikke dem som oppsøkte Ham, selv om Han var trett og sliten. ◦Jf. Joh 3, 1-21 (Jesus og Nikodemus)

Dersom det likevel var løgn det Jesus sa om at Han var Guds sønn og at Han og Gud var ett, hva fikk Han igjen for det? På den ene siden vet vi at Han fikk tilhengere og oppnådde beundring. Samtidig fikk Han mange fiender, og Jesus, Hans venner og familie ble latterliggjort og sett ned på. Sist, men ikke minst: Påstandene om å være ett med Gud, kostet Ham livet. Han oppnådde en del, men Han tapte tilsynelatende mye mer.

3) Det er ikke sannsynlig at Jesus var en ”tulling”

PP: Per Christian Ellefsen, ”Elling”: Jeg tror gjerne at Jesus kunne blitt forvekslet med en tulling.

PP: Var Jesus en ”tulling”, en mentalt syk mann?

Til samtale: Jesus er slett ikke den eneste som har hevdet å være Gud. Til alle tider har mennesker rundt om i verden hevdet at de er guddommelige, er Guds sønn og lignende. Det sies at det hvert år er 300 mennesker som står fram i Jerusalem og hevder at de er guddommelige. Men en ting er å hevde det, noe annet er det å være det.

Når det gjelder Jesus, er det ingenting i det som er dokumentert om Ham som tyder på at Han var en ”tulling”. Så om Han virkelig var mentalt syk, hvordan klarte Han da å skjule det så godt? Jesus kom blant annet ofte med raske og gode svar på vanskelige spørsmål. Dette ser vi et eksempel på i historien om kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd.

 

BIBELFORTELLING: Joh 8, 3-11. Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd.

Fortell muntlig om kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd.
Ta gjerne med en stein og bruk den som et virkemiddel i fortellingen.

Her har vi et eksempel på at Jesus blir satt i en vanskelig situasjon. De skriftlærde prøver å finne noe de kan ta Ham på. Men selv i denne krevende situasjonen beholder Jesus roen og gir dem et godt svar, med en dyp mening. Med andre ord kan vi si at Jesus her viser at Han er intelligent.

En annen side ved Jesus er at han tok seg tid til de syke og de ensomme. Han viste medlidenhet, noe som ville vært vanskelig om Han hadde vært en ”tulling”.

Hvis Jesus var mer enn en stor morallærer, men verken en løgner eller en som var mentalt forstyrret – hva var Han da? Kan det være at Jesus er Guds sønn og ett med Gud?

4) Det er sannsynlig at Jesus er den Han sier Han er

 

POWERPOINT: Knyttet til Jesu selvforståelse

Poeng: Det er sannsynlig at Jesus er den Han gav seg ut for å være: Guds sønn

PP: De fleste seriøse historikere sier at personen Jesus har levd. Det finnes flere dokumenter som forteller om Jesus, og en del av disse er skrevet av ikke-kristne forfattere. Spørsmålet er da ikke om Jesus har levd eller ei, men om Han er den Han gav seg ut for å være: Guds sønn.

Den viktigste kilden til kunnskap om Jesus finner vi i de fire evangeliene i Bibelen. Forfatterne av disse skriftene hadde direkte kjennskap til Jesus og hans liv. Dessuten levde fortsatt mange andre øyenvitner som dermed kunne ha avkreftet det som evangeliene fortalte dersom det ikke stemte med virkeligheten. Det er altså gode grunner for å stole på at evangeliene gir et troverdig bilde av Jesus, både som menneske og som Guds sønn. (For mer om dette, se avsnittet om Bibelens troverdighet under Bibel og bakgrunn til temaet Bibelen.)

Dette har også artisten Christian Ingebrigtsen (sanger i popgruppen A1) oppdaget:

PP: Christian Ingebrigtsen: Jesus sier at Han er veien, lyset og livet. Han viste oss hvordan vi skal leve. Jeg tror Jesus viste vei. For meg gjorde Han det.

Til samtale: I Bibelen bruker Jesus flere bilder på seg selv. Han sier blant annet at Han er verdens lys (Joh 8,12), livets brød (Joh 6,35), oppstandelsen og livet (Joh 11,25) og veien, sannheten og livet (Joh 14,6). Christian Ingebrigtsen legger vekt på at Jesus viste ham veien og hvordan en bør leve.

PP: Jeg er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. (Joh 14,6)

Jesus kom ikke til jorda for ingenting. Det største som har skjedd i historien, er at Gud selv, gjennom Jesus, kom til jorda for å gjøre forholdet til oss mennesker godt igjen. Kun ved at Jesus døde og sto opp igjen kunne veien igjen bli åpnet til Gud, vår Far. Dette er sant fordi Jesus virkelig er den han sa han var: Guds Sønn og verdens frelser.

 

FILM: Ringenes Herre 1

ab45f24a8aacd85d33c5304c625cb6a2

Film: Ringenes Herre 1: Ringens brorskap.

Poeng: Jesus gav livet sitt for oss

Start: 2:02:04 (Frodo og vennene løper over broa)
Stopp: 2:04:17 (Aragorn løper opp trappen)
Lengde: 2 min 13 sek

Om Ringenes Herre: For å introdusere filmen og historien rundt Ringenes Herre, kan du gjerne stille spørsmål og få konfirmanter til å svare. Her er det mange som kan mye og som synes det er gøy å kunne fortelle. Still gjerne spørsmål ut fra teksten som følger her:

Ringenes Herre foregår i Midgard, der menneskene deler verden med udødelige alver, mektige trollmenn, flittige dverger og små hobbiter. Frodo er en hobbit. Alle hobbiter er mellom 70 og 130 cm høye, har lange fingre, er gode og runde (spiser godt), har krøllete brunt hår og store, hårete føtter. Hobbiter bruker ikke sko om de kan unngå det. De spiser seks fulle måltider pr. dag og deres favorittsyssel er å røyke pipeurt. Hobbitene er dessuten kjent for å ha den beste pipeurten som kan oppdrives. De bor i fred og ro i Hobsyssel. Frodos onkel, Bilbo, fant i sin tid en magisk ring. Etter hvert blir det klart at denne ringen har en enorm makt. Dersom den faller i hendene på onde vesener (og den onde herskeren Sauron), vil dette få katastrofale konsekvenser for Midgard. Den eneste løsningen er å ødelegge ringen.

Om klippet: Frodo og hans følge skal sørge for at ringen ikke havner i de ondes hender. Den som har ringen, kan nemlig kontrollere verden og Frodo har tatt på seg ansvaret å bringe ringen tilbake dit hvor den ble laget. Det er nemlig kun der hvor den ble laget at den kan ødelegges for alltid. Vi møter vennene når alt ser mørkt ut. I klippet ser vi at Frodo og vennene hans flykter fra et monster (Balrog-uhyret). Monsteret er nære ved å drepe alle sammen før trollmannen Gandalf begynner å sloss med det. Klippet ender med at Gandalf ofrer seg for vennene slik at de kan fortsette på ferden.

Til samtale: PP: I Bibelen kan vi lese at Jesus sier: Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. (Joh 15,13)

Gandalf ofret seg for vennene sine. Han gikk i døden da han bekjempet Balrog-uhyret slik at Frodo og vennene kunne fortsette ferden. Veien er ikke så lang fra dette klippet til kjernen i det kristne budskapet. På korset ble Jesus forlatt, hele verdens synd ble lagt på hans skuldre. Ved å dø og stå opp igjen viser Jesus at Han er herre over døden og at Han har makt over synden. Gandalf ofrer seg for vennene sine slik at de kan fortsette ferden mot målet sitt. Jesus ofret seg for menneskene slik at vi i det hele tatt har muligheten til å nå målet vårt – evig liv. Og veien dit, tilbake til Gud, går gjennom å tro på Jesus og å følge Ham.

PP: Bibelen sier: For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. (Joh 3,16-17)

Joh 3,16 kalles for Den lille Bibel, hvorfor tror dere den gjør det?

 

AVSLUTNING

Til samtale: I begynnelsen av timen så vi et bilde av Kong Harald. Han ble tydeligere for oss jo mer vi så av selve bildet. Slik er det også i møte med Jesus. I løpet av timen er det forhåpentligvis blitt tydeligere for oss hvem Jesus er. Vi har sett at det ikke er sannsynlig at Han var en løgner eller en ”tulling”, men at Han virkelig snakker sant når Han omtaler seg som Guds sønn. Og denne Sønnen døde på korset for oss slik at vi kan få evig liv. Hva gjør vi med det?

Jesus sier at Han er veien, sannheten og livet, og at Han elsker alle mennesker så høyt at Han gikk i døden for oss. Dette er en person det er verdt å søke, dette er en person det er verdt å finne ut mer om! Jesus oppfordrer oss jo også til å søke ham.

PP: I Matt 7,7 står det: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.

Til lærer: Avslutt gjerne med en bønn. Det er også fint å åpne for spørsmål.

 

PUNKT TIL OPPSUMMERING:

•Bildet av Kong Harald: Vi kan si noe om Jesus selv om vi ikke ser hele bildet.
•”Og dere, spurte Jesus, hvem sier dere at jeg er?” (Matteus 16,15)
•Jesus var ikke bare en god morallærer
•Lite sannsynlig at han var en løgner, i motsetning til Jebediah Springfield
•Lite sannsynlig at han var en ”tulling”
•Sannsynlig at Jesus snakket sant om seg selv som Guds Sønn
•Gandalf ofret seg for sine venner, Jesus ga livet sitt for oss og seiret over døden.
•Troverdigheten i det Jesus sier om seg selv utfordrer oss til ikke å være likegyldige, men til å søke ham.

Materiell:

•DVD: The Simpsons- Simpsons Classics: Dark secrets of the Simpsons (eventuelt sesong 7, episode 16) Episoden heter “Lisa the Iconoclast”.
•DVD: Ringenes Herre 1 – Ringens brorskap.
•Powerpoint-presentasjon.

Print Friendly, PDF & Email