Hovedopplegg

MÅL: Mennesket er skapt i Guds bilde. Vår verdi ligger ikke i utseende eller prestasjoner, men i at vi er ønsket av Gud. Guds kjærlighet til oss slik den er åpenbart ved Jesus, viser hvem vi er.

 

UNDERVISNINGOPPLEGG: Opplegget trenger ikke brukes i sin helhet. Vi anbefaler imidlertid å ta med hoveddelen med film og Bibel, samt aktiviteten hvor en tegner på en tavle (se slutten av timen). Bruk gjerne egne erfaringer i undervisningen. Se også opplegg om gutter og selvbilde. Ved å hente litt fra begge oppleggene, vil en få et undervisningsopplegg som kan brukes uten å dele gruppen.

 

Last ned kort disposisjon her

 

INTRO

AKTIVITET: Solbrilleleken

Poeng: Av og til trenger vi et større perspektiv.

Til samtale: Når perspektivet for hva som gir oss verdi, er for snevert, kan livet bli vanskelig å håndtere – slik som her i leken.

 

HOVEDDEL: Film og Bibel

FILM: 13, snart 30

13_snart_30Poeng: Hvordan ser vi på hverandre? Gud ser bak fasaden.

Be konfirmantene tenke etter når de ser klippet: Hva er det som gjør at en person er kul? Hvem bestemmer om jeg er kul eller ikke?

Start: Scene 1, (Hvis du begynner 30 sekund etter scenen starter, slipper du å få med introteksten.)
Stopp: Jenna og Matt spiser Razzles og vinker farvel til hverandre.
Lengde: 2 minutt og 50 sekund. (Eller 2 minutt og 20 sekund om du starter 30 sekund etter start.)

Til samtale: Hvor viktig er det å være regnet blant «de rette»? Hvordan kan jenter være med og ta vare på hverandre? Be gjerne konfirmantene om å komme med konkrete råd.

Bibelvers: 1 Samuel 16,7b: ”Gud ser ikke på det som menneskene ser på. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.” (Merk: I Bibelen står ikke ”hjertet” for følelsene, men for selve personligheten.)

Til samtale: Hvordan er det med oss? Ser vi forbi alt det utenpå – og inn til andres personlighet?

 

FILM: Bridget Jones’ Dagbok

51T6ZKRJ7TLPoeng: Kan noen like deg – akkurat slik som du er?

Mark Darcy som sier til Bridget Jones at han liker henne ”just the way you are.”

Bibelfortelling: Luk 7, 36-50.

Til samtale: Mark Darcy sa at han likte Bridget akkurat som hun var. For en overraskelse! Men jenta i bibelteksten er nok mye mer overrasket når Jesus viser så tydelig at han virkelig elsker henne og derfor tar henne inn i varmen, gir henne sin tilgivelse og oppmuntring til å leve et nytt liv.

Ikke usannsynlig var denne jenta fin å se på. Hun ble ikke holdt utenfor fordi hun ikke var pen eller tynn nok. (Kanskje var nettopp det noe av problemet – at hun var «for pen»…?)

Uansett er det ikke utseendet som betyr noe for Jesus. Det er ikke om de andre jentene og guttene synes du er kul. Det er heller ikke merket på buksa di. Du bærer et merke som sitter dypere enn klesmerket ditt.

Bibelvers: 1 Mos 1, 27-31: ”Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. (…) Og det ble slik. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.”

Til samtale: Jenta i bibelhistorien opplevde at hun ble elsket og verdsatt som den hun var, og gjennom Jesu tilgivelse kunne hun se seg selv i et nytt lys. Det er i møte med Jesus at vi forstår hvem vi virkelig er. Han elsker deg ”just the way you are”!

 

AVSLUTNING

AKTIVITET: Strektegning

Poeng: Vise hvordan Gud ser på oss, til forskjell fra hvordan reklamen ser på oss.

Ha klar to tusjer i ulike farger. Tegn en strektegning av ei jente midt på et ark.

Be konfirmantene om å beskrive jenta slik reklamen ville ha gjort det – hva må til for at hun blir «god nok»? Skriv punktene på venstre side av tegningen.

Bytt tusj og skriv så på høyre side hva Bibelen sier om denne jenta.

Fra punktene i reklamens «krav» kan du så sette piler bort til de konkrete stedene på jenta. Tegn for eksempel en pil fra «hvite tenner til jentas munn.

Når Bibelen har ordet, kan du tegne sirkel rundt hele jenta eller tegne en strek inn til hjertet ved bruk av Samuel-teksten. (For å spare tid, kan dette også vises av en lærer på ett minutt. Da tegner en bare en strektegning og forklarer at reklamen i stor grad pirker på enkeltdeler ved vårt ytre, mens Gud ser oss som hele mennesker. Han ser ikke bare deler av oss, dermed heller ikke bare det ytre.)

Til samtale: Mens reklamen kanskje ville kommentert tennene (kan alltids bli hvitere …), kommenterer Bibelen hele mennesket, ikke bare utseendet og enkeltdeler.

Tenk om vi kunne se på oss selv og hverandre litt mer slik Jesus ser på oss!

 

AKTIVITET: Skrive bibelvers

Poeng: Fokusere på et nøkkelvers og ta det med hjem.

Del ut fargede papirlapper og tusjer. Be alle skrive ned Samuel 16, 7b (Gud ser ikke på det som menneskene ser på. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.)

Lappen kan de så feste til speilet hjemme, eller ha i Bibelen sin som bokmerke. Kanskje vil de gi den til en god venn?

 

Alternativ aktivitet: Ta leken med solbrillene en gang til. Denne gangen tar dere av teipen. Før dere starter leken, si at du håper de nå kan se på seg selv i et større perspektiv.

Hvis vi kan se på oss selv slik Gud ser oss, vil vi få et riktigere bilde både av oss selv – og andre.

 

PUNKT TIL OPPSUMMERING:

13, snart 30 – hvem bestemmer om du er OK?
Bridget Jones’ Dagbok – kan noen elske deg slik du er?
– Lukas 7- Jesus som elsker oss med Guds kjærlighet. Tilgir og gir mot til nytt liv.
– Skapt av Gud. (1 Mos) Elsket av Gud. (Joh 3,16)
– Hvordan ser vi på oss selv og andre? Med Guds øyne? (sml. Samuel 16,7b)

Materiell:
– Ca seks par briller eller solbriller. Teip
– Film: ”13, snart 30”
– Bridget Jones’ Dagbok
– Tusjer og fargede lapper
– Flipover/stort ark. To tusjer med ulik farge

Print Friendly, PDF & Email