Perfekt og ufri

«The only person standing in your way is you. Let her go. It’s time to lose yourself», sies det i filmen «Black Swan». Hva sier Bibelen om å bli satt fri? 

Natalie Portman spiller den profesjonelle ballerinaen Nina i filmen Black Swan. Nina får hovedrollen som både den hvite og svarte svanen i stykket Svanesjøen. Det er en drømmerolle – mildt sagt.  Leder for ballettkompaniet i filmen, Thoms Leroy, er trygg på at Nina vil klare å spille rollen som den elegante og uskyldige hvite svanen. Men for å mestre rollen som den sorte svanen, ber han Nina jobbe med å få frem «de mørke sidene» ved seg selv. Hun må slippe seg løs, miste hemninger og selvkontroll.
Når det plutselig dukker opp en ny og livlig jente som passer perfekt til rollen som den sorte svanen, føler Nina seg truet. Dette utløser paranoide tanker hos henne, som får alvorlige konsekvenser.
Danselæreren vil hjelpe Nina til å fylle rollen som den sorte svanen og sier til henne: «The only person standing in your way is you. Let her go. It’s time to lose yourself.»
IMG_7023.CR2
Ballerinaen Nina sammen med danselæreren Thoms Leroy. Foto: SF Norge

 

Filmen viser virkelig de skadelige konsekvensene ved å leve et liv der man kun  kretser rundt seg selv og sine egne prestasjoner. Men ballett er jo en kunstart som krever perfeksjonisme. «Klassisk ballett er dansens form for pirkearbeid,» sier instruktør Margrete Gautheim. En viss grad av perfeksjonisme kan kanskje flere kjenne seg igjen i, selv om vi ikke danser ballett.  Og vi skal jo prøve å gjøre så godt vi kan, men det kan også utvikle seg til å bli usunt.

I en slik sammenheng er det befriende å lese i Bibelen at vi skal få løfte blikket fra eget liv – og se mot Gud. I Ef 4, 22 står det: «Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene.» Det gamle mennesket døde med Jesus, men det er lett å bli innhentet av «gamle måter» å tenke på. I filmen Black Swan er løsningen på den skadelige perfeksjonismen å «slippe seg løs», det vil si miste hemninger – og følge lystene blindt. Og det er et svar mange filmer, serier, sanger og til og med rådgivere rundt oss ofte gir – at sann frihet er det samme som et liv uten grenser, med egen lykke i fokus. Men Bibelen forteller at «sannheten skal gjøre dere fri» og «får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelige fri» (Joh 8, 32-26).

Ærlig og fri

I boken De store ordene står det en fortelling om ei dame som forandret seg da hun forstod at hun var elsket av Gud av nåde – slik hun var . I årevis hadde hun jobbet med å holde oppe en perfekt fasade, med et vakkert hjem, flinke barn, flott hage – og hun var alltid i godt humør. Hun skjulte til og med for naboene og sine egne barn at mannen hadde mistet jobben. Dette gjorde hun fordi hun var redd for å bli «avslørt» for at hun ikke «kunne noe som helst». Strategien hennes kostet henne ekte vennskap og holdt folk på avstand. Men da hun forstod at hun ikke trengte å late som, men kunne være ærlig og seg selv – da ble hun virkelig fri.

«Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.» (Gal 2, 19-21) La oss oppmuntre hverandre til å gi slipp på perfeksjonisme som står i veien for Gud – og nåden. Nåden er det endelige stempelet på at vi ikke er oss selv nok, vi trenger Gud. Men det er lett å glemme det i hverdagen.

 

Bønn

– Kjære Gud, hjelp oss til å legge av det gamle mennesket – Lær oss hvordan du ønsker vi skal leve – til ære for deg – Pek på områder i livene våre der du ønsker at sannheten skal sette oss fri – Hjelp oss til å leve i at nåden er nok, slik at vi kan hjelpe andre til å oppdage det