Kan du gi noen et virkelig godt liv?

«Vi kan være med på å bestemme hvordan dagen i dag er for de vi møter»

 

«Vi var unge førstegangsforeldre i 20-åra. Den statistiske sjansen for at vi skulle få et barn med Down, var så lav at da vi likevel fikk det, tok jeg det som et tegn på at vi var håndplukket til denne oppgaven.»

(Far til jente med Downs syndrom. Sitat fra filmen Looking ‘Up On Down’, en 15 min. dokumentar om ei engelsk jente med Down).
Ingen mennesker har noen garanti for å få et lett eller godt liv. Ingen kjenner sin egen fremtid, ingen vet om de skal få være syke eller friske, finne mange venner eller føle seg ensomme i korte eller lange perioder av livet. Derfor kan vi aldri si om et annet menneske at han eller hun «kommer til å få et uverdig eller ulykkelig liv». Men vi kan være med på å bestemme hvordan dagen i dag er for de vi møter og lever sammen med.

 

«Vi kan være med på å bestemme hvordan dagen i dag er for de vi møter»

Vi mennesker har forsket oss frem til mye avansert kunnskap om både gener, kroppens funksjoner og psykologi. Vi kan gjøre nokså gode sannsynlighetsberegninger rundt mange ting i livet. For eksempel øker sannsynligheten for diabetes hvis vi bare spiser gatekjøkkenmat med brus til, og aldri mosjonerer. Likevel gjelder fortsatt ordtaket «mennesket spår, men Gud rår». Vi overraskes stadig av ting som ingen trodde var mulig, eller sannsynlig.
Neste gang du møter noen med Down, eller andre som bare ser «annerledes» ut, ta det som en påminnelse om at de virkelig viktige verdiene i et godt liv, som kjærlighet, vennskap, tålmodighet, forståelse og fellesskap med andre, ikke blir styrt av antall kromosom eller funksjonsevne. Kjærlighet og vennskap er noe du selv kan være med på å bestemme at andre skal få …
Det står i Salme 139 at Gud kjenner oss helt fra vi er i magen til moren vår. Du var altså elsket allerede før du ble født – det må kalles en pangstart på livet!
De kristne blir oppfordret i 1. Johannes brev til å elske sin «bror». Jesus sier vi skal elske «vår neste». Ingen steder i Bibelen blir vi oppfordret til å vurdere nøye hvem vi skal elske eller hjelpe, Gud har omsorg for alle, og Han vil at vi skal ligne Ham mest mulig.

 

Aktuelle bibelvers

Salme 139, 13-17
1 Johannes 4, 20

 

Anethe V. Birkeli/Damaris Skole 2015