Annerledes!

Du passer ikke i noen kategori, de kan ikke kontrollere deg.
– Tori (Maggie Q) i filmen Divergent

Du tilpasser deg ikke. Hodet ditt fungerer på en million måter, de er redde for deg.
– Natalie Prior (Ashley Judd) i filmen Divergent

 

Divergent er en amerikansk action/drama/thriller som kom på DVD i Norge i 2014. Regissøren Neil Burger forteller at historien handler om noen av de store spørsmålene, som «Hvor hører jeg til? Hvem er jeg?»
Handlingen foregår i en fremtidsverden, der gjenlevende etter en krig bor i ruinene av Chicago. Menneskene er delt inn i fem grupper for å holde orden i samfunnet. Hver gruppe har sitt særpreg: Fryktløs, Lærd, Uselvisk, Fredsommelig og Sannferdig. Ved 16-års alder tar alle ungdommer en test for å finne ut hvilken gruppe de tilhører. Hovedpersonen Beatrice Prior (Tris) føler seg ikke hjemme i gruppen hun er født inn i. Men når hun tar testen, gir den ikke noe klart svar og Beatrice betegnes som «Divergent», en avviker.

DIVERGENT
Foto: Lionsgate/Filmweb.

Tris er en trussel mot systemet, demokratiet og hele samfunnsstrukturen. Makthaverne er redde for henne, fordi hun er annerledes og ikke passer inn. Hun kan avsløre deres farlige hemmeligheter, noe de ikke har tenkt å la henne gjøre.

 

Er du en Divergent?

Alle som vil følge Jesus og velger å tro på ham, får Den Hellige Ånd. Dette gjør dem annerledes enn andre. Før eller siden vil det synes, høres eller merkes at du er en kristen. En kristen vil prøve å ta valg basert på det Bibelen sier, og noen ganger er disse valgene det helt motsatte av hva folk flest mener er normalt eller fornuftig. Noen ganger vil folk rundt bli skikkelig provosert av det kristne sier eller gjør, selv om de har prøvd å være høflige og forsiktige. Jesus sa faktisk at alle som ville følge ham, også ville bli forfulgt slik han ble forfulgt.

Har du opplevd å føle deg som en «Divergent», en avviker, fordi du tror på Jesus?

 

Aldri alene

Uansett om du har en stor gjeng av kristne venner rundt deg, eller om du føler deg som en «Divergent», en annerledes raring som velger å tro på noe helt sært, så har Jesus lovt at han alltid er der med deg, i tykt og tynt, på de gode dagene, de dårlige og alle de midt i mellom.

Jesus har lovet at livet som kristen kan bli vanskelig av og til, men at Han, den mektigste, klokeste, mest tålmodige og den som elsker deg mer enn noen andre, alltid er med. I romerbrevet står det slik:

Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Som det står skrevet:
For din skyld drepes vi dagen lang,
vi regnes som slaktesauer.
Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

 

Aktuelle bibelvers

Rom. 8, 35-39 Hvem kan skille oss(…)
Joh. 14, 16-17 (…) han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot (…)
Joh. 15, 18-19 Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget (…)
Av Anethe V. Birkeli 2014