En, to eller sytti ganger?

Luis Suarez er en fotballspiller som vet å bite fra seg. Etter Uruguays vm-kamp mot Italia i 2014, bet Luis Suarez italienske Giorgio Chiellini, og mediene var fulle av fordømmelse og vitsing på Suarez sin bekostning. Det var heller ikke første gang Suarez hogg til. To ganger tidligere hadde han måttet sone lengre karantener etter å ha bitt motstandere!  FIFA ila den siste gangen Suarez en alvorlig straff som betydde at han verken fikk trene eller spille kamper på fire måneder.

«Det sies at en gang er et uhell, to ganger et sammentreff, mens tre ganger er et mønster»  

Mange tanker kan dukke opp om oppførselen til Suarez; barnslig, umodent, trist, uakseptabelt, respektløst, avskyelig og mye mer.

Sportspsykologen Thomas Fawcett, som uttalte seg etter forrige biteepisode, mente at om noen traff samme nerven hos Suarez i en annen situasjon, ville han reagere på samme måte igjen. Fawcett fikk desverre rett. Det sies at en gang er et uhell, to ganger et sammentreff, mens tre ganger er et mønster.

«Hvor annerledes alt er i Guds rike» 

Det er forståelig at arbeidsgivere må ha regler for sine ansatte, og at gjentatte overtramp må få konsekvenser. Det er også forståelig at man ikke kan akseptere voldelig oppførsel på fotballbanen. Kanskje er det spesielt viktig i profesjonell fotball, siden spillerne er forbilder for millioner av unge.

Handlinger får konsekvenser. Slik har vi lært og erfart at det er. «Man får det man fortjener». Vi tenker ofte slik hvor vi enn er. Tilgivelse er ikke en del av regelen om handlinger og konsekvenser. Men om vi er storsinnede, kan vi nok tilgi bøller en ond handling, hvis de angrer og ber om tilgivelse. Men å gjøre  det to, eller tre ganger? Nei, da begynner vi å se et mønster. Bøllene trenger hjelp til å forstå konsekvensene av sine egne uakseptable handlinger.

Dersom vi opplever at noen gjør noe galt mot oss i våre egne liv, ser vi gjerne behovet for straff. Slik var det med Peter i Bibelen også.

«Hvor mange ganger, Herre?», spør Peter Jesus. «Skal jeg tilgi min bror hele sju ganger?» (Matt 18,21f) Peter synes han strekker seg veldig langt.

«Ikke sju ganger, men sytti ganger sju», svarer Jesus.

Hvor annerledes alt er i Guds rike! I Guds rikes «regnestykke» handler det ikke om hva vi fortjener. Luis Suarez,  du og jeg – ingen av oss fortjener egentlig tilgivelse fra Gud. Bibelen forteller at tilgivelse er skyld vakset bort – eller naglet fast til korset i personen Jesus Kristus: «Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet» (Jes 53,5).

Derfor kan Jesus si at vi skal tilgi hverandre, slik også Gud tilgir oss (Matt 6,12). For uperfekte mennesker, som stadig faller og feiler, som synder og sårer hverandre og kan fanges i mønstre av onde handlinger og dårlige vaner, betyr Guds tilgivelse frihet og en helt ny start, sytti ganger sju og enda noen ganger til.